Tuffare miljögranskning att vänta för landets kommuner

11/2: Tuffare miljögranskning att vänta för landets kommuner

I år möter landets kommuner tuffare krav i Gröna Bilisters granskningar av kommunernas arbete för en miljövänligare bilism. Granskningarna kommer tydligare fokusera på hur kommunerna uppmuntrar bilister att köra snålt, förnybart och inte i onödan.

– Efter att vi startade med våra kommungranskningar för sex år sedan har kommunerna tagit stora kliv framåt. Men om miljöpåverkan från bilismen ska minska behöver ribban höjas. Viktigast är att kommunerna uppmuntrar bilister att köra snålt och förnybart, och att ibland inte alls, säger Cecilia Carlqvist, vd för Gröna Bilister.

Gröna Bilister menar att kommunernas engagemang är avgörande för att miljöpåverkan från bilismen ska minska så kraftigt som behövs. Kommunerna blir granskade utifrån bland annat om de aktivt verkar för lokal produktion av förnyelsebara bränslen, om deras resepolicy prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik framför resor med bil, och om de ställer miljökrav i sina upphandlingar av olika tjänster.

– För att vara krass, om inte kommunerna är aktiva i att främja miljövänligare bilism kommer inte heller andra aktörer att engagera sig. Tuffa miljökrav i upphandlingar, att få anställda att köra snålt och förnybart och att främja distansarbete när så är möjligt är några sätt för kommuner att göra en insats, säger Cecilia Carlqvist.

Under 2009 fick Göteborg som första kommun i landet högsta betyg av Gröna Bilister, 10 stjärnor av tio möjliga. Med de nya, tuffare kraven skulle betyget ha sjunkit ett par pinnhål, vilket visar att mer kan göras även i de bästa kommunerna.

Läs mer om Gröna Bilisters kommungranskningar på www.gronamobilister.se under rubriken ”Våra projekt”.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
Mail: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se 

Per Östborn, kommungranskare, Gröna Bilister
Tfn: 073-819 61 54
Mail: per.ostborn@gronamobilister.se