Tyresö: Förverkliga biogasplanerna snarast!

26/4: Tyresö: Förverkliga biogasplanerna snarast!

Tyresö kommun har efter beslut i kommunfullmäktige blivit medlemmar i Biogas Öst. Målet är mer produktion, bättre distribution och ökad konsumtion av biogas. Gröna Bilister uppmanar kommunen att skyndsamt förverkliga planen och presenterar fem punkter som förbättrar förutsättningarna.

Tyresö kommun har beslutat arbeta för en minskad klimat- och miljöpåverkan från bilismen, bland annat genom att stimulera användningen av biogas. Inom något år hoppas kommunen att det ska finnas ett tankställe för biogas i Tyresö. Kommunen använder redan idag biogasbilar i verksamheterna och sedan förra året kan kommunanställda leasa biogasbil som personalbil.
Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Trafikverket nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till Tyresö kommuns inriktning.
– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför delar vi helt Tyresös otålighet och hoppas att det snart går att tanka lokalt producerad biogas i kommunen. Kommunen gör helt rätt som underlättar detta genom att skaffa biogasbilar innan dess, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.
Gröna Bilister föreslår Tyresö kommun fem punkter för att säkerställa att det finns en tillräcklig biogasmarknad för att motivera lokal produktion:

  • Garanterad förtur för gasbilar. Kommunen bör slå fast att man i första hand köper och leasar gasbilar för den egna verksamheten. Så gör redan bl.a. Östersunds kommun.
  • 10 000 kronor gaspeng. Kommunen bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så gör redan bl.a. Helsingborg och Landskrona.
  • Miljöbilskrav på taxi. Kommunen bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biogas. Så gör redan bl.a. Kristianstad och Linköping. Gällande färdtjänsten måste Tyresö driva kravet gentemot landstinget, som idag ger en förhöjd milersättning men utan krav.
  • Flera gasmackar. Tyresö bör bidra till att det finns tillräckligt med gasmackar för att det fullt ut ska vara lika bekvämt att köra på gas som på bensin eller diesel. Det bör betyda 2-3 mackar inom kommunen, med samma öppettider och service som en bensinmack – kanske genom att lägga gaspumpen på en befintlig bensinmack.
  • Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

Gröna Bilister är också positiva till Tyresös medlemskap i Biogas Öst.

– Biogas Öst är en driven och effektiv påverkansorganisation som samlar de flesta av marknadens aktörer. Med Tyresö som medlem blir de ännu starkare, samtidigt som Tyresö får tillgång till viktig expertis.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas i år.
– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En lokal biogassatsning i Tyresö ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se