Uddevallas satsning på RME viktigt bidrag till grönare bilism

15/10: Uddevallas satsning på RME viktigt bidrag till grönare bilism

– Produktion av RME i Uddevalla gynnar miljövänligare bilism och bidrar till omställningen från fossil diesel till förnybar biodiesel. Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att VärmLant och Svenska Foder startar RME-fabrik i Uddevalla.

– Vi måste bryta beroendet av de fossila bränslena, och det kräver många lokala initiativ. Fabriken i Uddevalla, som ska vara färdig nästa år, är särskilt intressant eftersom den kommer att vara flexibel med möjlighet att göra RME både från raps och restprodukter. Dessutom ger närheten till hamnen utmärkta möjligheter för import av råvaror och export av bränslet, säger Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister slår fast att biomassa är mycket intressant både som låginblandning i diesel och som fullvärdig ersättning för diesel. I Sverige blandar alla större bensinbolag in fem procent RME i dieseln och andelen bör kunna höjas. Dessutom bör en allt större del av Sveriges dieselfordon kunna köras på ren biodiesel från raps och andra vegetabiliska oljor.
 
Gröna Bilister uppmanar också landets kommuner att skyndsamt byta från fossila drivmedel till förnybara och ger en särskild eloge till Uddevalla kommun som kommit långt i detta arbete.
 
– Den kommun som fortsatt driver sina fordon med fossil bensin och diesel späder på växthuseffekten i onödan och slösar bort kommunala skattemedel. Bensin och diesel blir bara dyrare och varje liter kommunen tankar tar pengar från skolan, vården och omsorgen. Därför är det en bra investering för framtiden att satsa på lokal biogasproduktion för fordonsdrift, säger Mattias Goldmann.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv