Umeå Taxi får beröm av Gröna Bilister – och kommunen uppmanas påskynda taxis omställning

3/11: Umeå Taxi får beröm av Gröna Bilister – och kommunen uppmanas påskynda taxis omställning

Umeå Taxi köper enbart miljöbilar från årsskiftet, med målet att nå 50 procent miljötaxi år 2011 och 100 procent år 2014. Gröna Bilister är positiva och uppmanar Umeå kommun att kräva miljötaxi när de upphandlar transporttjänster – ett krav de hittills inte ställt, med resultat att innerstadsluften är onödigt dålig.

– En genomsnittlig taxibil går drygt 10 000 mil per år, så varje miljötaxi gör samma miljönytta som sju normala miljöbilar. Dessutom kör taxi mycket i innerstan, där låga hälsopåverkande utsläpp är särskilt viktiga. Därför är det väldigt glädjande att Umeå Taxi byter till miljöbilar, och lika ledsamt att Umeå kommun inte ställer vettiga miljökrav när de upphandlar transporttjänster, säger Martin Prieto Beaulieu, ansvarig för taxifrågor på Gröna Bilister.

Umeå kommun upphandlade nyligen förvaltningsresor och ställde då inga krav på miljöbilar. Inte heller för färdtjänst eller skolskjuts har kommunen begärt miljöbilar, trots att åtskilliga andra kommuner ställer sådana krav utifrån att det har stor miljöeffekt till liten kostnad.

– Vi blir inte kloka på Umeå kommun. Här finns utmärkta initiativ som bilpoolen och arbetet med att få taxi att inte stå på tomgång, men också riktiga bottennapp som bytet från etanolbussar till dieselbussar och kommunens konsekventa vägran att ställa styrande miljökrav när de upphandlar transporter. Sammantaget innebär det att Umeå tappar mark jämfört med många andra kommuner, och att umeborna har en onödigt dålig innerstadsluft, säger Martin Prieto Beaulieu.

Gröna Bilister uppmanar Umeå kommun att slå fast att långtgående miljökrav kommer att ställas i alla framtida transportupphandlingar.

– Kommuner och landsting står för ungefär hälften av taxis inkomster, framför allt genom färdtjänst och skolskjuts. Umeå bör ta efter Linköping, Norrköping och Östersund och begära att taxi kör använder miljöbilar med förnybara drivmedel när de kör för kommunen. Egentligen är det ju orimligt att kommunen med skattepengar köper onödigt smutsiga, klimatförstörande transporter. 

Enligt Naturvårdsverkets, Vägverkets och Konsumentverkets gemensamma bedömning, minskar bilar som framförs på etanol E85 klimatpåverkan med 56 procent jämfört med bensin (och drygt 50 procent jämfört med diesel), medan biogas minskar klimatpåverkan med 93 procent. Gröna Bilister uppmanar också Umeå kommun att påskynda etableringen av biogas i kommunen.

– Biogas är det bästa fordonsbränslet, och för taxi som kör mycket i stan är gasens obefintliga partikelutsläpp en särskild fördel. Umeå bör se till att det snart etableras ett tankställe för biogas i kommunen, till glädje också för landets alla gasbilister som idag inte har någon mack mellan Sundsvall och Skellefteå.

För ytterligare information kontakta:

Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig hos Gröna Bilister.
Tfn: 0702-132 055
E-post: martin.prieto.beaulieu@gronamobilister.se


Foto på Martin Prieto Beaulieu som delar ut rosor till miljötaxi (fritt för publicering) rekvireras från vår hemsida, www.gronamobilister.se/press