Umeås råvara för biogas ett steg mot grön bilism!

24/2: Umeås råvara för biogas ett steg mot grön bilism!

Den 28 februari invigs Skellefteå kommuns biogasanläggning. Umeå kommun överväger att förse anläggningen med komposterbart material för biogasproduktion. Gröna Bilister är positiva, men föreslår egen biogasproduktion.

I maj börjar Holmsundsborna återvinna organiskt material och längre fram följer resten av Umeå efter. Materialet kan omvandlas till biogas, t.ex. i Skellefteås kommande biogasanläggning – världens nordligaste. Det skulle minska Umeås klimatbelastning – men kommunen bör överväga att starta egen biogastillverkning, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

 

Gröna Bilister slår fast att egen biogasproduktion ger kommuner möjlighet att minska sitt beroende av importerad och allt dyrare olja, samtidigt som klimatbelastningen väsentligt minskar. Redan för flera år sedan genomförde SWECO en förstudie som slog fast att Umeå har potential att driva kollektivtrafik, taxi och kommunens egna fordon på biogas. Norrmejerier fick 2005 kommunens miljöpris för sin produktion av biogas, men gasen ersätter dock eldningsolja för villor och kan inte användas för fordonsdrift utan investeringar i uppgraderingsteknik.

– Umeå är en av mycket få kommuner som de senaste åren gått bakåt i miljöbilsutvecklingen, genom att ersätta etanolbussarna med dieselbussar. Redan att förse andras anläggningar med råvaran för biogasproduktion skulle vara ett steg i rätt riktning, men än bättre vore förstås att själv tillverka biogas och driva en betydande del av bussflottan på gasen, säger Mattias Goldmann.

 

Skellefteås biogassatsning tillkom delvis tack vare att det under en rad år funnits statliga klimatinvesteringsbidrag att söka, varav en betydande del gått till biogasanläggningar och tankställen för biogas. Nu är dessa bidrag hotade – medel för utbyggnad av gasmackar är bara säkrade ett par månader till och delar av regeringen vill lägga ner hela klimat­investeringsprogrammet. Gröna Bilister uppmanar därför Umeå att skyndsamt söka stöd för en rejäl biogassatsning – medan det säkert finns medel kvar att söka.

 

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.
Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns här.