Umeås satsning på elbilar

31/3: Umeås satsning på elbilar

Umeå Energi, UPAB, Umeva och Bostaden har i en gemensam upphandling skaffat sex elbilar. Gröna Bilister är positiva, särskilt som de bilar man valt uppfyller högt ställda säkerhetskrav – vilket inte är fallet med alla elbilar.

Fyra kommunala bolag i Umeå skaffar totalt sex laddhybrider av märket Toyota Prius, efterkonverterade så att de kan laddas från nätet och köras ungefär två mil på batteri. Därefter går bilen på bensin. Gröna Bilister är positiva till satsningen.

– Laddhybrider ger möjligheten att köra helt avgasfritt i innerstaden, samtidigt som man har kvar förbränningsmotorns räckvidd för längre sträckor. Den bil Umeå valt har högsta säkerhetsbetyg, medan flertalet elbilar på marknaden inte ens krocktestats offentligt, så här är Umeå ett viktigt föredöme för andra kommuner. Det finns ingen anledning att välja mellan miljö och säkerhet, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

UPAB har satt upp tre laddstolpar för elbilar i parkeringshuset Nanna, och Umeå Energi planerar att under 2010 placera ut minst två i centrala Umeå. 

– Det är väldigt populärt att sätta upp laddstolpar just nu, det kostar inte mycket och ger bra bilder i tidningen. Men elbilens fördel är just att den inte behöver en särskild infrastruktur, utan kan laddas från ett vanligt hushållsuttag i hemmet eller genom motorvärmaruttaget. Så vill också de flesta ladda sin bil, behovet av laddstolpar på stan är nog större ur pr- än ur brukarperspektiv, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister poängterar vikten av att elbilar och laddhybrider går på förnybar el, och slår fast att det måste innebära ny grön el specifikt för detta. Om man uppför ett lokalt vindkraftverk håller det verkligen att påstå att elbilen är vindkraftdriven. Vi förutsätter att Umeå gör detta, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister påpekar också att elen för elbilar kan få vara gratis till en början, men att det sedan är viktigt att ta betalt för detta på samma sätt som för andra drivmedel för bilar.

– Elbilen är underbar eftersom den inte har några utsläpp i närmiljö. Men det är problematiskt att den rörliga milkostnaden är så låg att det kommer att upplevas som billigare att ta elbilen än att åka buss eller tåg. Det förvärras om staden bjuder på elen, säger Cecilia Carlqvist.