Uppsala får solladdade elbilar – Gröna Bilister positiva, men begär mer

12/6: Uppsala får solladdade elbilar – Gröna Bilister positiva, men begär mer

Idag invigs Uppsalas första solel-laddare för elbilar. Gröna Bilister gratulerar Uppsalaborna till ett viktigt steg på vägen mot hållbar bilism.

Laddstationen är den första i sitt slag och förser kommunens eltjänstebilar med ren fossilfri el, som produceras direkt på plats.Laddstationen producerar el för upp till cirka 1000 mils körning per år.

– Elbilen är den renaste, klimatsmartaste bilen på marknaden och allra bäst är det förstås om den drivs med sol. Då är det verkligen en nollutsläppsbil!, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Uppsala kommuns klimatmål är att minska mängden växthusgaser med 45 procent per invånare, år 2020 jämfört med 1990.

– En solcellsladdare räcker inte långt för att nå det målet, nu räknar vi med en storskalig satsning på elbilar och lokal biogasproduktion, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister konstaterar att elbilsomställningen ännu går trögt, i maj registrerades bara 34 nya elbilar i hela landet. Därför är kommunernas tidiga inköp av elbilar helt avgörande för att få igång marknaden.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann. 070-309 00 45 eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.