Utmärkt Arlanda! Gröna Bilisters krav genomfört

7/4: Utmärkt Arlanda! Gröna Bilisters krav genomfört

Miljötaxi har särskild kö på Arlanda, så att den taxi som kör på förnybara drivmedel eller med hybridteknik snabbare får körningar. Från 1 juni införs kontroller för att garantera att taxibilar som registrerats som miljöfordon till minst 80 procent tankar etanol eller biogas, precis som Gröna Bilister begärt.

– Arlandas kontroller är dubbelt viktiga. En etanol- eller gasbil gynnar miljön först om den tankas rätt, och här kan kontrollen bidra. Men kontrollen gör också att onödigt misstänkliggörande undviks – snart kan ingen längre påstå att miljötaxi inte gör rätt för sig på Arlanda. Det säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.
 
Den sista januari 2006 granskade Gröna Bilister taxisituationen på Arlanda och rekommenderade Luftfartsverket att ställa bränslekrav, ”En etanol- eller biogastaxi som körs på bensin är en missriktad subvention. Därför bör Luftfartsverket i samverkan med Europark informera om att förtur endast ges åt taxibilar som faktiskt körs på miljöbränslet, och utföra stickprover på taxibilarna.”
 
Sedan Arlanda den första december i fjol gav miljötaxi förtur har antalet miljötaxibilar på flygplatsen fördubblats. Mer än var tionde taxiresa från Arlanda sker med miljöbil. Gröna Bilister uppmanar nu Luftfartsverket att gynna miljötaxi på landets tre övriga storstadsflygplatser Bromma, Landvetter och Sturup. Gröna Bilister är också förvånade över att inget flygbolag aktivt stimulerar sina taxiresenärer att välja miljötaxi.
 
Mattias Goldmann, Gröna Bilister, granskar idag fredag taxiköerna på Arlanda som ett underlag för Gröna Bilisters andra rapport om miljötaxi på flygplatser, som beräknas presenteras i juni.
 

Gröna Bilisters första rapport om miljötaxi på Arlanda