Utmärkt av Grästorp ställa om egna fordsflottan

22/2: Gröna Bilister: Utmärkt av Grästorp ställa om egna fordonsflottan till miljöbilar

Grästorp kommun ska byta ut sina 27 fordon mot biogasdrivna bilar och pickuper. Gröna Bilister är positiva och ger kommunen fem förslag till kompletterande åtgärder för grön bilism.

Grästorps 27 fordon ska bli biogasdrivna, vilket minskar kommunens klimatpåverkan med nästan 80 ton per år. 2008 kördes kommunens bilar ungefär 51 000 mil och förbrukade 35 500 liter bensin, vilket gav koldioxidutsläpp på 84 ton. Biogas minskar klimatpåverkan med 85 procent, enligt Naturvårdsverket.

– Biogas är det klimat- och hälsobästa bränslet på marknaden. Därför är det väldigt glädjande att Grästorp beslutat sig för att enbart köra på biogas framöver. Det hoppas vi att många andra kommuner tar efter, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

I samband med Skaraborgssamverkan har kommunen slutit treåriga leasingavtal för Fords biogasversion av modellerna Focus och C-Max, båda heta aspiranter på Gröna Bilisters Miljöbästa Bil 2010.

Gröna Bilister föreslår Grästorp fem punkter för det fortsatta miljöbilsarbetet:

1.Minska körsträckan.
Alltför få kommuner har tydliga mål för att minska det totala antalet körda mil – oavsett vilket bränsle en bil går på är det bättre för miljön om den får stå still. Grästorp uppmanas ansluta sig till kampanjen ”Inte Bilen Under Milen”.

2. Lär systematiskt ut sparsam körning. Genom att köra rätt kan bränsleförbrukning, klimatpåverkan och kommunens bränslenota minska med uppemot 15 procent. 

3. Kräv 100 % miljöbilar när ni köper transporttjänster. Självklart ska kommunens inköpta taxi, färdtjänst och skolskjuts ske med miljöbilar.

4. Granska lokal biogasproduktion. Kommunens hushållsavfall är en utmärkt råvara för biogasproduktion och biogasen skulle minska kommunens beroende av allt dyrare och klimatvidrig fossilolja.

5. Gynna kommuninvånarnas omställning. Ett antal kommuner har påskyndat omställningen till gasbilar med lokal delfinansiering av inköp av gasbilar, vanligen med 30 procent av gasbilens merkostnad. Grästorp bör göra likadant, kompletterat med att vika de bästa p-platserna för miljöbilar.