Utmärkt biogassatsning, Nässjö!

12/3: Gröna Bilister: Utmärkt biogassatsning, Nässjö!

Nässjö får troligen ett tankställe för biogas i höst, placerat vid väg 31. Nässjö kommun diskuterar också lokal biogasproduktion med ett antal gårdsägare, vilket ger arbetstillfällen och sluter kretsloppen lokalt. Gröna Bilister är starkt positiva till biogasen och presenterar fem förslag för påskyndad omställning till biogas.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till Nässjös biogassatsning, i samverkan med FordonsGas som ska ansvara för driften av gasmacken.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Nässjös nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan.

Gröna Bilister föreslår Nässjö och FordonsGas, som ska äga och driva gasmacken, fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

  • 200 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Nässjö bör kunna nå 200 gasbilar till år 2012, varav cirka 50 i kommunal ägo.
  • Normal mackstandard. Den som tankar biogas bör få samma service som på andra mackar, med möjlighet att kolla däcktrycket, tvätta vindrutan och gå på toaletten.
  • Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.
  • Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Nässjö bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden.
  • Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen och FordonsGas skulle t.ex. kunna anordna gemensamma gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln lokalt.

Svensk Växtkraft i Västerås kommer att äga och driva macken. De anger att intresset för biogas nu växer mycket snabbt, helt i linje med Gröna Bilisters erfarenheter.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. Nässjös biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.