Utmärkt fordonsbyte, Finspång!

18/7: Utmärkt fordonsbyte, Finspång!

Finspång kommun byter till miljöbilar i snabb takt, så att kommunen inom tre år enbart ska ha miljöbilar i sin interna bilpool. Om bytet utsträcks till alla fordon i kommunen, med en tydlig stimulans till medborgarna att också byta, kan Finspång snabbt bli miljöbilsledande, anger Gröna Bilister.

Sedan Finspång fick tankställe för etanol, har kommunen beslutat att byta ut alla de 12 fordonen i den interna bilpoolen till miljöbilar. Hittills innebär det etanolbilar, men med ett tankställe för biogas kan också gasfordon komma att inskaffas. Gröna Bilister applåderar bytet som har stor betydelse också för kommuninvånarna – organisationens samlade erfarenhet visar att en rejäl omställning av kommunens egen fordonsflotta bidrar till att fler tankställen etableras. Därutöver kan kommunen själv bli bränsletillverkare genom att satsa på lokalt producerad biogas.
 
– Det har blivit lönsamt att ta miljöbilsansvar. De flesta miljöbilar kostar något mer i inköp, men både etanol och biogas är avsevärt billigare än bensin. Dessutom vet vi att oljepriset långsiktigt går upp, så den som byter till biobränslen nu har tagit en billig försäkring mot skenande drivmedelskostnader. Det är alltså helt oförsvarbart att många av landets kommuner fortfarande inte ens börjat bytet från fossil bensin till förnybar etanol eller biogas – och det bör vara självklart för Finspång att i snabb takt fasa ut de kvarvarande kommunägda bensinbilarna!
 
Gröna Bilister granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv. Bytet till miljöbilar ger Finspång en extra stjärna i en kommande granskning.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.