Utmärkt miljöbilsbeslut, Ystad!

6/12: Utmärkt miljöbilsbeslut, Ystad!

100 procent miljöbilar. Så ser Ystads kommuns beställning av 75 nya bilar ut, med undantag för specialfordon som ännu inte finns i miljöutförande. Minst 20 av bilarna blir biogasdrivna. Gröna Bilister applåderar beslutet som är ett föredöme för många andra kommuner.

– Vi vet att oljepriset långsiktigt går upp, så Ystads byte är en billig försäkring mot skenande drivmedelskostnader. Dessutom innebär beslutet en klart minskad miljö- och klimatpåverkan, och ökar inom några år den lokala tillgången på bra begagnade miljöbilar. Vi applåderar beslutet och uppmanar andra Skånekommuner som inte kommit lika långt att göra ett studiebesök i Ystad, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.
 
Ystad prioriterar i första hand biogasbilar, utifrån att det snart ska gå att tanka lokalt producerad biogas från Snårestad. Det är helt i linje med Gröna Bilisters inställning, att biogas är det ur klimatsynpunkt bästa bränslet på marknaden. E.On öppnar snart Ystads första biogasmack, vid Bil-Bengtsson. I dagsläget finns två tankställen för etanol i kommunen, hos OKQ8 och Statoil.
 
– Antalet tankställen för biogas och etanol växer i snabb takt och tillgången på biobränslen är nu så god att ingen längre behöver välja en bil som enbart kan framföras på bensin eller diesel, säger Mattias Goldmann.
 
Ystad skaffar gasfordon från Volkswagen och hybridbilar från Toyota. Dessutom skaffar man bensindrivna bilar från Toyota som är så bränslesnåla att de uppfyller Vägverkets miljöbilsdefinition. Samtliga bilar uppfyller högt ställda säkerhetskrav – det finns ingen anledning att tumma på säkerheten för att man prioriterar miljön.
 
 

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv