Utmärkta krav på miljöbilsparkeringen, Göteborg!

30/3: Utmärkta krav på miljöbilsparkeringen, Göteborg!

Från 1 oktober 2009 måste den som får gratis miljöbilsparkering i Göteborg kunna visa upp att bilen tankas rätt och miljöbilen måste ha dubbfria vinterdäck. På måndag startar trafikkontoret en informationskampanj med avsikt att påminna om att dubbade däck från och med nästa vinter leder till att parkeringstillståndet dras in. Gröna Bilister är starkt positiva till kraven och kampanjen.

Göteborg har sedan åtskilliga år tillbaks gratis parkering för miljöbilar, men kräver att etanol- och gasbilar till övervägande del ska tankas med rätt bränsle – inte bensin. Sedan förra hösten villkoras miljöbilstillstånden också med att bilen har dubbfria vinterdäck. Vid stickprovskontroller i februari, fann trafikkontoret att flera miljöfordon hade dubbade vinterdäck. Från i höst dras tillståndet in för bilar med dubbdäck.

– Lokala miljöbilsförmåner har stor betydelse för att öka andelen miljöbilar och därmed minska trafikens klimatpåverkan. Men det räcker inte med att man har en miljöbil, den måste också tankas rätt och den ha däck som inte i onödan bidrar till dålig luftkvalitet. Därför är vi mycket positiva till Göteborgs krav på rätt tankning och dubbfria vinterdäck, säger Gröna Bilister ordförande, Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister uppmanar andra kommuner att ta efter Göteborgs krav.

– Erfarenheterna från Göteborg visar att det räcker med stickprov för att de allra flesta ska göra rätt för sig. Dessutom vet vi att många miljöbilister välkomnar tankkravet eftersom det får tyst på snacket om att man ändå kör på bensin, medan alla bör glädjas åt att dubbdäcksandelen minskar, säger Jakob Lagercrantz.

Trafiknämnden i Göteborg har aviserat att de skall diskutera möjligheten att skärpa kraven på fri parkering för miljöfordon, så att kraven är teknikdrivande.
Gröna Bilister slår fast att gratis parkering för miljöbilar är en av de viktigaste åtgärder kommuner kan vidta för att gynna grönare bilism, och stöder därför Göteborgs initiativ. . Andra kommuner med parkeringsförmåner för miljöbilar inkluderar Malmö, Karlstad, Norrköping, Linköping, Kalmar, Kristianstad, Helsingborg, Umeå, Östersund och Falun. Men denna stimulans ska inte vara för evigt, anger organisationen.

– Miljöbilar ska inte vara gynnade för evigt, när det blivit självklart att välja en bil som är mindre störande för klimat och hälsa bör förmånerna tas bort. Några år till räcker för att bidra till en lokal miljöbilsboom, speciellt om man som Göteborg beslutar att förmånen skall vara teknikdrivande, säger Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.

För ytterligare information: Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister
Tfn: 0708-173 808

Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister Tfn: 070-271 35 17

Foto på Jakob Lagercrantz och Cecilia Carlqvist (fritt för publicering)