Utmärkta krav på miljöbilsparkeringen, Uddevalla!

15/2: Gröna Bilister: Utmärkta krav på miljöbilsparkeringen, Uddevalla!

Uddevallas kommun planerar att skärpa kraven för miljöbilsparkering från 1 september, så att miljöbilarna får parkera gratis i två timmar på kommunala parkeringsplatser. Miljöbilen måste också ha dubbfria vinterdäck. Gröna Bilister stödjer förslaget och föreslår att det kompletteras med krav på att huvudsakligen tanka rätt.

I Uddevalla parkerar miljöbilar gratis, mot ett tillstånd som gäller i tre år och kostar 50 kronor. Tekniska nämnden ska nu behandla ett förslag om att inskränka gratisparkeringen till två timmar åt gången.
– Lokala miljöbilsförmåner har stor betydelse för att öka andelen miljöbilar och därmed minska trafikens klimatpåverkan. Men det är förstås inte rimligt att miljöbilarna tar upp alltför mycket p-platser och därför är en tidsbegränsning rimlig. Det har också flertalet av de totalt ungefär 40 kommuner med miljöbilsförmåner, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Kommunen vill införa krav på att bilen har dubbfria vinterdäck, vilket Gröna Bilister också ställer sig bakom. Därutöver vill organisationen införa krav på att bilen huvudsakligen ska tankas rätt, vilket bl.a. Göteborg och Östersund har.

– Det räcker inte att ha miljöbil, den måste också tankas rätt och den bör ha däck som inte i onödan bidrar till dålig luftkvalitet. Därför är vi mycket positiva till förslaget att kräva dubbfria vinterdäck, och föreslår att det kompletteras med att etanol- och gasbilar ska tankas rätt till 70 procent, säger Cecilia Carlqvist.
Gröna Bilister förutser inga problem med uppföljningen av kravet.

– Uddevalla kan begära att man med kvitton visar att man huvudsakligen tankat rätt, testa bilens avgaser eller göra ett prov i tanken. Erfarenheterna från Göteborg visar att det räcker med stickprov för att de allra flesta ska göra rätt för sig. Dessutom vet vi att många miljöbilister välkomnar detta eftersom det får tyst på snacket om att man ändå kör på bensin, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister slår fast att gratis parkering för miljöbilar är en av de viktigaste åtgärder kommuner kan vidta för att gynna grönare bilism. Andra kommuner med parkeringsförmåner för miljöbilar inkluderar Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Kalmar, Kristianstad, Helsingborg, Umeå, Östersund och Falun. Men denna stimulans ska inte vara för evigt, anger organisationen.

– Miljöbilar ska inte vara gynnade för evigt, när det blivit självklart att välja en bil som är mindre störande för klimat och hälsa bör förmånerna tas bort. Några år till räcker för att bidra till en lokal miljöbilsboom, förutsatt att regeringen gör sitt med en klar nationell stimulans, säger Cecilia Carlqvist.