Utöka biogassatsningen, Falkenberg!

15/2: Gröna Bilister: Utöka biogassatsningen, Falkenberg!

Ett trettiotal bönder i Falkenberg planerar att tillverka biogas för fordonsdrift. Gröna Bilister är starkt positiva till projektet och presenterar kommunen fyra förslag för påskyndad omställning till biogas.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till en biogassatsning i Falkenberg, och uppmanar kommunen att stötta böndernas initiativ. Sedan tidigare produceras biogas i Gödastorp i Falkenberg, motsvarande behovet för ungefär 3000 bilar.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

I dagsläget finns det två gasmackar i Falkenberg, på Blackebergsvägen och Årstadsvägen. Gröna Bilister bedömer att hälften av Falkenbergs nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan.
Gröna Bilister föreslår Falkenberg fyra konkreta punkter för en påskyndad lokal biogasomställning:

  • Stöd bönderna. För att klara den väntade biogasboomen måste vi ha mer biogas att tanka, och böndernas initiativ bör stödjas med teknisk expertis och projektstöd.
  • 500 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Falkenberg bör kunna nå 500 gasbilar till år 2012, varav minst 50 i kommunal ägo.
  • Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.
  • Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Falkenberg bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En utökad biogassatsning i Falkenbergs ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.