Välkommen, miljöbil nummer 500 000!

10/1: Välkommen, miljöbil nummer 500 000!

Imorgon får Sverige sin 500 000:e miljöbil. Gröna Bilister firar, men beklagar att jubileumsbilen troligen är en dieselbil med utsläpp på 119 gram fossil koldioxid per kilometer.

Enligt Transportstyrelsen fanns det den sista november 2011 487 454 miljöbilar i Sverige. I december registrerades det enligt BilSweden 10 653 miljöbilar. Med beaktande av en viss utskrotning och ledigheten under de första dagarna i januari, beräknar Gröna Bilister att miljöbil nummer 500 000 registreras imorgon, den 11 januari.

– Miljöbilarna är en framgångssaga, med världens förmodligen snabbaste omställning till förnybara drivmedel och snålare fordon. Det är ledsamt att Sverige nu tagit ett rejält kliv bakåt, så att bara var sjätte ny miljöbil går på förnybara drivmedel. Sannolikt är miljöbil nummer femhundratusen på våra vägar en snåldiesel som med minsta möjliga marginal klarar miljöbilsdefinitionen, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

De fem första platserna på 2011 års miljöbilstopplista belades alla av dieselbilar. Diesel stod 2011 för 62,6% av miljöbilarna, 19,6 % gick på bensin (inklusive hybrider), 12,6 % på E85, 5,1% på gas och 0,1% var eldrivna.

– Riksdagen har ju bestämt att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta, men nu kommer vi bil för bil allt längre från det målet. Den kommande skärpningen av miljöbilsdefinitionen måste se till att vi åter rör oss i rätt riktning. Men det räcker inte. Inför ett system där där de smutsiga bilarna och bränslena betalar utvecklingen av framtidens lösningar, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45 eller Jakob Lagercrantz, 0708-173 808.

Den 29 december 2011 fördelade sig miljöbilarna enligt följande, per län:

Antal miljöbilar per län

Län

Antal miljöbilar

Varav avställda

Antal personbilar i länet

Procentuell andel miljöbilar

Stockholms län

135 035

6 453

967 740

13,95 %

Uppsala län

14 837

775

189 351

7,83 %

Södermanlands län

12 633

361

161 297

7,83 %

Östergötlands län

21 868

632

242 286

9,03 %

Jönköpings län

15 991

611

207 624

7,70 %

Kronobergs län

9 591

462

116 400

8,24 %

Kalmar län

10 997

369

155 194

7,09 %

Gotlands län

2 071

69

43 728

4,74 %

Blekinge län

7 123

246

96 033

7,42 %

Skåne län

57 299

2 050

705 447

8,12 %

Hallands län

16 016

537

186 046

8,61 %

Västra Götalands län

97 529

4 269

886 650

11,00 %

Värmlands län

11 844

292

195 272

6,06 %

Örebro län

12 790

367

171 065

7,48 %

Västmanlands län

10 940

412

150 470

7,27 %

Dalarnas län

10 346

303

200 661

5,16 %

Gävleborgs län

10 689

338

184 001

5,81 %

Västernorrlands län

9 983

315

169 743

5,88 %

Jämtlands län

3 608

240

97 717

3,69 %

Västerbottens län

8 782

306

171 086

5,13 %

Norrbottens län

7 244

188

183 782

3,94 %

Transportstyrelsens sammanställning över antalet miljöbilar per månad från 2008 finns på http://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Statistik/Vag/Miljobilsstatistik/Antal-miljobilar-i-Sverige-detaljerad-information/