Välkomna, Biogas Norr!

24/2: Gröna Bilister firar: Välkomna, Biogas Norr!

Idag invigs Biogas Norr, ett nytt nätverk för att öka tillgången på biogas i Norr- och Västerbotten. Gröna Bilister välkomnar den nya organisationen och berömmer Bodens kommun för sitt arbete med att ställa om regionen till biogas. Organisationen föreslår också kommunen fem punkter för en utökad biogassatsning.

24-25 februari är Bodens kommun värd för ett seminarium om biogas, då bl.a. nätverket Biogas Norr invigs. Gröna Bilister välkomnar den nya organisationen och hoppas på ett nära samarbete.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft, och Sverige kan ersätta minst en tredjedel av vår bensinförbrukning med biogas de kommande tio åren. Men för att potentialen ska förverkligas behövs en samlad, långsiktig biogaspolitik och regionala aktörer som driver på. Här har Biogas Norr en viktig roll, och vi räknar med att de bidrar till att göra biogas till ett bränsle som fungerar i vardagen för Norr- och Västerbottens bilister, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Bodens kommun vill nästan tiodubbla biogasproduktionen vid Bodsvedjans biogasanläggning med matavfall från kringliggande kommuner och etablera naturgas som back-up så att gasbilisterna aldrig ska behöva tanka bensin.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverket och Vägverket. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till Bodens utökade biogassatsning.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister slår fast att det är mycket stor klimatmässig skillnad mellan förnybar biogas och fossil naturgas och vill därför att kommunen bara ska använda naturgasen i nödfall och att varje kubikmeter naturgas ska klimatkompenseras enligt FN:s Kyotoprotokoll.

– Vi godtar små mängder naturgas om det krävs för att tillfälligt hålla gasbilarna igång, men kommunen måste årligen redovisa hur mycket naturgas som gått åt och se till att de ökade utsläppen kompenseras. Annars är vi oroade att naturgasen smyger sig in mer och mer, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Bodens nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan.

Gröna Bilister föreslår Boden fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

  • 300 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Boden bör kunna nå 300 gasbilar till år 2012, varav uppemot 100 i kommunal ägo.
  • Två mackar. En publik gasmack är bra, men det räcker inte för vare sig privatbilister eller taxi. Två mackar i Boden bör uppnås till år 2012, och gasaktörerna bör utnyttja det särskilda bidrag som staten har för gasmackar.
  • Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.
  • Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Boden bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden.
  • Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas kommande år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. Bodens utökade biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.