Vänd pyramiden! Gröna Bilister lanserar ny bok om trafikplanering med människan i centrum

Vänd pyramiden i trafikplaneringen så att fotgängaren kommer i första rummet! Det ger de bästa förutsättningarna för en hållbar mobilitet i våra tätorter. Så resonerar Gröna Bilister i boken ”Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet”, som lanseras idag den 29 augusti. Författare är miljöskribenten Fredrik Holm, känd från 1990-talets ”Handla Miljövänligt”-böcker.

I framtiden kommer inte bilarnas utsläpp att vara den stora stridsfrågan, utan vilken plats de får ta i våra samhällen. En planering som konsekvent sätter fotgängarna först, därefter kollektivtrafiken, cykeln och bilen, leder till levande, trygga och välmående tätorter. Det har mängder med städer världen över redan visat. Med samma planering ger man också bättre möjligheter för den biltrafik som verkligen behövs i våra tätorter.

Den nya boken Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet ger en god introduktion till den hållbara mobiliteten och hur den kan gestaltas. Den ger både bakgrundsfakta och konkreta exempel från såväl Sverige som utomlands. Boken vänder sig till såväl lokala trafikpolitiker och tjänstemän som till alla medborgare som bryr sig om den egna tätorten och dess gatumiljö.

För att kunna vända på trafikpyramiden behöver fyrstegsprincipen tillämpas oftare och bättre än den gör idag. Mycket kortfattat innebär fyrstegsprincipen att trafikplanering ska utföras enligt prioritetslistan 1. Tänk om, 2. Optimera, 3. Bygg om, 4. Bygg nytt.

Från arbetet med den tidigare reportageboken Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö tog Fredrik Holm med sig iakttagelsen att fyrstegsprincipens två första steg ofta betonas av kommunala chefer och i policydokument, medan de åtgärder som verkligen genomförs oftare bär prägel av de två sista stegen. I sin nya bok Vänd pyramiden! analyserar Fredrik Holm hur denna skillnad mellan policy och åtgärd uppstår – och hur den kan undvikas.

– Flera åtgärder behövs för att fyrstegsprincipen ska få genomslag, säger Fredrik Holm. Bland annat måste de nationella klimatmålen bli tvingande i all trafikplanering. Trafikverkets instruktion måste också skrivas om för att möjliggöra statlig medfinansiering av kommunernas steg 1- och 2-åtgärder.

Gröna Bilister har i många år betonat kommunernas avgörande roll i omställningen till hållbara transporter. Sedan år 2004 har organisationen granskat och rankat kommunernas arbete, och publicerat böcker som sprider inspiration och goda exempel. Den nya boken Vänd pyramiden! är den senaste i raden.

– Kommunerna låg bakom miljöbilsboomen för drygt tio år sedan, och de har sett till att Sverige är världens främsta biogasland, säger Gröna Bilisters generalsekreterare Martin Prieto Beaulieu. Politikerna på riksplanet har skördat frukterna och ofta tagit åt sig äran.

– Nu är det dags för rikspolitiken att återgälda tjänsterna och ge kommunerna verktyg för att bryta bilberoendet i tätorterna. Bara då har vi en chans att klara transportsektorns klimatmål för år 2030. Fredrik Holm visar klart och tydligt i sin nya bok vilka verktyg de behöver för att vända trafikpyramiden, avslutar Martin Prieto Beaulieu.

Mer information

Läs mer om boken och dess författare på Gröna Bilisters hemsida.

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, projektledare Gröna kommuner på vägper.ostborn@gronamobilister.se

 

Denna bok är ett led i Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg, som stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.