Vänersborgs byte till gasbilar utmärkt initiativ!

26/3: Vänersborgs byte till gasbilar utmärkt initiativ!

Vänersborgs kommun byter nu successivt ut delar av fordonsparken till gasbilar. Utmärkt för miljön och en bra försäkring mot allt högre oljepriser i framtiden, anser Gröna Bilister.

Vänersborgs kommuns samhällsbyggnadsförvaltningen har köpt in fyra biogasbilar till Serviceenheten och tre till Gatuenheten. Initiativet applåderas av Gröna Bilister, som slår fast att varje bil som byts från bensin eller diesel till biogas innebär att utsläppen av fossil koldioxid minskar med ungefär två ton pr år. Kommunen uppmanas att slå fast en total avvecklingsplan för bensin- och dieseldrivna fordon, till förmån för biogas producerad i regionen.
 
– Att byta till biogas eller etanol är ett enkelt sätt att göra en stor miljöinsats utan att göra någon uppoffring. Dessutom tjänar man två-tre kronor milen på att köra på biogas, så gasbilssatsningen är både en god klimatgärning och ett sätt att få mer pengar över för kommunens kärnverksamhet.
 
Gasfordon säljs i dagsläget av bl.a. Volvo, Fiat, Mercedes, Opel och Volkswagen. Kommunala initiativ ökar förutsättningarna för den lokala bilhandeln att ta hem gasbilarna, så att privatbilister också kan göra ett grönt val och välja en biogasbil.
 
– Det har blivit lönsamt att ta miljöbilsansvar. De flesta miljöbilar kostar något mer i inköp, men andrahandsvärdet är avsevärt högre än för bensinbilen. Dessutom är parkering gratis för miljöbilar i åtskilliga kommuner och förmånsvärdet är reducerat med fyrtio procent för gasbilar. Det är alltså helt oförsvarbart att många av landets kommuner fortfarande inte ens börjat bytet från fossil bensin till förnybar etanol eller biogas. Vänersborg har tagit ett viktigt steg – fortsätt så!
 
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv