Vännäs bör få etanolmack!

15/12: Vännäs bör få etanolmack!

Vännäs efterfrågar aktivt att något bensinbolag ska erbjuda etanol i kommunen. Gröna Bilister ställer sig bakom förfrågan, som är särskilt rimligt eftersom kommunen själv beslutat satsa på etanolbilar. Näringslivsservice och BioFuel Region erbjuder de 30 första stationerna i regionen 10 kubikmeter etanol gratis om de sätter upp en etanolpump.

– Miljöbilsförsäljningen boomar och riksdagen är på väg att besluta att alla mackar utom de allra minsta inom fyra år ska ha minst en pump förnybara drivmedel. Att då få en tankbil etanol gratis borde vara en våt dröm, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.
 
BioFuel Regions bidrag har hittills gett etanolleveranser till tiotalet bensinstationer som snabbt beslutat sig att satsa på etanol, men ännu ingen i Vännäs.  Närmaste pumpen finns i dag i Umeå.
 
Gröna Bilister berömmer samtidigt BioFuel Region för ett bra sätt att underlätta bensinbolagens beslut att komma igång med det förnybara drivmedlet etanol.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv