Vänta inte, Gotland, hyr ut bilar till allmänheten nu!

15/5: Vänta inte, Gotland, hyr ut bilar till allmänheten nu!

Privatpersoner kan hyra kommuns bilar i Linköping och Göteborg. Nu har Gotlands kommunfullmäktige beslutat att försöka införa samma system, vilket får Gröna Bilisters helhjärtade stöd – men det bör ske nu!

– Kommunen använder sina bilar vardagar och dagtid, medan de flesta privatpersoner framför allt kör kvällar och helger. Därför är det god hushållning att hyra ut kommunbilarna när de inte används. Dessutom betyder det att medborgarna får en möjlighet att smidigt testa miljöbilar utan att binda upp sig, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Gotlands kommuns fullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag om bilpool omfattande flera förvaltningar i samband med lokaliseringen till Visborg. Fullmäktigebeslutet anger också att ”Så småningom kan frågan utredas om en bilpool för privatpersoner när det finns tillräcklig utbyggnad av system för förnyelsebara bränslen. Kontoret har tillstyrkt motionen dock med begränsningen att ta fram ett förslag till bilpool gemensam för flera förvaltningar”.
 
– Beslutet är bra, men onödigt försiktigt. Det finns tillräckligt med etanolmackar redan för att motivera miljöbilar och kommunen har redan skaffat ett antal. Därför kan man öppna bilpoolen för allmänheten i samma stund som den förverkligas, säger Mattias Goldmann.
 
I Gröna Bilisters handbok ”Utmaning 2010” rekommenderas kommuner att skaffa miljöbilar och hyra ut sina fordon till allmänheten kvällar och helger, men göra det på ett sätt som inte konkurrerar med vanlig hyrbilsverksamhet.
 
– Många behöver bil, men behöver kanske inte äga den. Hyrbil och bilpool ger privatbilens fördelar utan allt det krångel och alla de kostnader som en egen bil för med sig. Dessutom vet vi att den som inte ständigt har en bil stående på garageuppfarten eller parkeringen minskar sitt onödiga åkande kraftigt, till förmån för mer cyklande och kollektivtrafik. Det ger bättre miljö och inte minst bättre hälsa. Än bättre blir det förstås på Gotland, där de berörda kommunbilarna är miljöbilar, kommenterar Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister har tidigare granskat Gotlands kommun ur miljöbilsperspektiv med betyget 6 stjärnor av 10 möjliga och särskild guldstjärna för att man tidigt introducerade etanolbilar och därmed drev fram tankställen för etanol. En guldstjärna är att vänta om bilpoolen inklusive uthyrning till allmänheten förverkligas.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.
 
Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Om Handboken ”Utmaning 2010”