Varför avvakta med självklara miljösatsningar, S-Örebro

7/6: Varför avvakta med självklara miljösatsningar, S-Örebro?

Socialdemokraterna går till val på löften om att kommunen ska köpa in 60 biogasbilar om året och att kommunanställda ska utbildas i sparsam körning. Gröna Bilister är positiva, men undrar varför det inte skett tidigare.

– Att inte utbilda kommunanställda i sparsam körning är ekonomiskt vansinne. Bränsleförbrukningen minskar i snitt med drygt tio procent, vilket ger mer pengar över till skolan, vården och omsorgen. Också biogasfordon är en tydlig investering i minskade bränslekostnader när bensinpriset stiger. Varför ska två självklara och lönsamma satsningar på grönare bilism behöva bli vallöften för att genomföras?, undrar Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister har tidigare granskat Örebro ur miljöbilsperspektiv, med betyget 7 av maximala 10. Bland det särskilt berömvärda märks kommunens höga andel miljöbilar, stimulansen till medborgarna att köpa och köra miljöbil, bl.a. med gratis parkering, arbetet för att successivt öka andelen etanol i bensin och RME i diesel och tillgången till bilpool för de boende i Örebro bostäder.

Gröna Bilister presenterade också fyra rekommendationer till Örebro kommun:

1) Höj miljökraven i upphandling av tjänster – t.ex. bör upphandlingen av färdtjänst och skolskjuts innehålla stegvis ökande krav på andel miljöbilar.

2) Införa ett slutdatum för fossilbränsledrivna personbilar i kommunal ägo.

3) Inför delfinansiering av merkostnaden vid inköp av miljöbilar, oberoende av eventuellt KLIMP-bidrag.

4) Etablera, eller stimulera etableringen av, en bilpool öppen för allmänheten, med miljöbilar.

 
– Våra fyra rekommendationer passa utmärkt för alla miljöintresserade partiers vallöften – men det bästa vore om de genomfördes redan nu, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.
 
För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Granskningen av Örebro kommun