Varför ska inte Polisen vara ett föredöme?

6/12: Varför ska inte Polisen vara ett föredöme?

Från den 1 januari ska 75 procent av statliga myndigheters bilinköp vara miljöbilar. Men polisens blåljusbilar och andra specialfordon är fortsatt undantagna – undantaget är större än regeln.

– Varför ska inte Polisen vara ett föredöme? Numera finns miljöbilar som uppfyller alla polisens behov, så det finns ingen anledning att ge dem ett generellt undantag från att köpa miljöbilar. Myndigheterna borde istället få i uppdrag att enbart köpa miljöbilar, med dispens om man till äventyrs inte hittar en miljöbil som passar, säger Mattias Goldmann, styrelseledamot för Gröna Bilister.
 
Specialfordon står enligt Vägverkets bedömning för ungefär hälften av myndigheternas inköp och rimligen för större delen av körsträckan och utsläppen. Undantaget är därmed större än regeln.
 
– När ett kryphål i lagen blir stort som ett bergrum tappar man i effekt. 75 procent miljöbilsinköp blir efter alla undantag bara drygt 35 procent miljöbilar, en nivå som flera kommuner passerade redan vid sekelskiftet, säger Mattias Goldmann.

I samband med den nya nivån för statliga fordonsinköp antas en ny statlig miljöbilsdefinition, som Gröna Bilister ställer sig bakom och uppmanar kommuner och andra aktörer att använda sig av. Gröna Bilister ger också en särskild eloge till Vägverket för hur den nya miljöbilsdefinitionen arbetats fram, i brett samråd med alla berörda aktörer.

På Gröna Bilisters webbplats finns Gröna Bilisters synpunkter på miljöbilsdefinitionen, under ”remisser”.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Maria Gardfjell, 070-393 39 36.