Världens första miljöambulans får beröm av Gröna Bilister

6/5: Världens första miljöambulans får beröm av Gröna Bilister

Imorgon visas i Stockholm världens första miljöambulans. Ambulansen har köpts in av Stockholm läns landstings ambulansbolag, AISAB. Gröna Bilister applåderar initiativet och menar att fler utryckningsfordon bör ersättas med miljöbilsalternativ. Det undantag som medför att det inte ställs samma miljökrav på utryckningsfordon som andra myndighetsfordon bör omgående avskaffas menar Gröna Bilister.

– Det finns inga som helst argument för att inte också utryckningsfordon ska vara miljöbilar, det är världens första miljöambulans i Stockholm ett bevis på. I stort sett samtliga utryckningsfordon skulle kunna vara miljöbilar inom fem år, om den politiska viljan funnes, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Minst 95 procent av det totala antalet bilar som en myndighet köper in ska vara miljöbilar. Men kravet föreslås inte gälla utryckningsfordon som dessutom tillåts släppa ut mer koldioxid än övriga myndighetsfordon. Gröna Bilister har så sent som i höstas i en remiss till regeringen kritiserat detta och ifrågasätter undantaget för utryckningsfordon eftersom det finns lämpliga fordon för utryckningsverksamhet som både kan leva upp till starka miljökrav och säkerhetskrav.

– Jag hoppas att Stockholms införskaffande av världens första miljöambulans blir ett startskott för en snabb process där bensin- och dieselslukande utryckningsfordon ersätts med miljösmarta alternativ i hela landet, säger Jakob Lagercrantz.

Ambulansen kommer att invigas den 7 maj 2009, kl 12.30, vid landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Martin Prieto Beaulieu från Gröna Bilister kommer att finnas på plats för intervjuer.

Läs Gröna Bilisters remissvar angående myndigheters fordonsinköp här: /onclickcms/site/filerelay.php?cms_fileid=35b71f675437120f67056ed5d54250cb

För ytterligare information kontakta:
Jakob Lagercrantz
Tfn: 0708 – 173 808
E-post: jakob.lagercrantz@gronamobilister.se

Martin Prieto Beaulieu
Tfn: 070-213 20 55
E-post: martin.prieto.beaulieu@gronamobilister.se