Västerås har 727 miljöbilister – och de bör belönas!

12/3: Västerås har 727 miljöbilister – och de bör belönas!

(Ny statistik för hela landet.) I Västerås kommun finns 727 privata och företagsägda miljöbilar av totalt 58 766 personbilar, enligt ny statistik framtagen av Tennant Ecoförsäkring. Gröna Bilister tackar miljöbilisterna för sitt viktiga pionjärarbete och utmanar dem att ta ännu ett steg för minskad klimatpåverkan – kompensera de utsläpp som ändå sker. Från idag kan det göras automatiskt, som en del av bilförsäkringen.

– Miljöbilsägare är förebilder i omställningen till hållbar bilism och det är dags att belöna dem. Regeringen bör se till att det alltid är biligare att tanka förnybart än fossilt, kommunen bör reservera de bästa p-platserna åt miljöbilar och vi vill bidra med en bilförsäkring där kompensation för bilens utsläpp ingår, säger Jakob Lagercrantz, Gröna Bilisters ordförande.
 
I Ecoförsäkring, enbart för miljöbilsägare, ingår utsläppsrätten för ett ton fossil koldioxid, mer än vad en genomsnittlig miljöbil släpper ut per år. Genom att välja denna försäkring har alltså miljöbilsägaren automatiskt kompenserat för de utsläpp som trots allt sker även om man kör miljöbil. Dessutom ingår praktiska råd för minimerad klimat- och miljöpåverkan.
 
– Det ska vara enkelt att minska sin klimatpåverkan. Därför är det roligt att få vara med om att lansera en bilförsäkring där utsläppsrätter och miljöinformation är inbakade som självklara delar av försäkringen, säger Jakob Lagercrantz.
 
För varje bil som ansluts till Ecoförsäkring, köper Gröna Bilister utsläppsrätten för ett ton fossil koldioxid och garanterar att denna mängd växthusgaser aldrig kommer att släppas ut i atmosfären. Därmed bidrar den som väljer försäkringen till att hejda klimatförändringarna. Samtidigt får man hjälp att ytterligare minska sin klimatpåverkan. Försäkringen är dock enbart öppen för miljöbilsägare, i ett första skede enbart de som kör på biogas, etanol eller med hybridteknik.
 
– Vi vill inte öppna upp för att ägare till stora, bensinslukande stadsjeepar fredar sitt samvete genom att köpa utsläppsrätter, utan ser försäkringen som ett sätt för de allra bästa bilisterna att bli ännu bättre, säger Jakob Lagercrantz.
 
Ecoförsäkring är framtaget av försäkringsbolaget Tennant med Gröna Bilister som ideell samarbetspartner. Gröna Bilister har också utbildat Tennants personal i grön bilism, och bistått företaget i antagandet av miljö- och resepolicy, liksom av en översyn av företagets egen fordonspark. Se vidare www.ecoforsakring.se.
 
Antalet miljöbilar avser privata eller företagsägda bilar som framförs med biogas, etanol eller med hybridteknik. Totalt finns i landet 53 953 miljöbilar enligt denna definition. 32 546 av dessa ägs av företag, 21 407 av privatpersoner.
 

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Jakob Lagercrantz, 0708- 173 808 (presskontakt Mattias Goldmann, 070-309 00 45).