Västerås miljöbilspremie överklagad – vi välkomnar prövning och uppmanar till snabb omställning

8/7: Västerås miljöbilspremie överklagad – vi välkomnar prövning och uppmanar till snabb omställning

Västerås nyligen införda gasbilspremie har nu överklagats till länsrätten. Gröna Bilister välkomnar prövningen men slår fast att lokala miljöbilspremier sedan länge är sanktionerade av Naturvårdsverket och därmed av staten.

Innan den nationella miljöbilspremien infördes, hade närmare ett femtiotal kommuner i landet lokala premier för den som skaffade gasbil. Dessa delfinansierades i allmänhet med Klimp-pengar som handhades av Naturvårdsverket, innebärande att staten klart sanktionerat att kommuner får ha lokala premier av detta slag. Under tiden det fanns en statlig miljöbilspremie för privatpersoner, meddelade Naturvårdsverket att Klimp-medel inte fick användas för bilbidrag till privatpersoner, men det gäller inte längre eftersom den statliga miljöbilspremien avskaffades vid halvårsskiftet.

– En lokal premie för gasbilar är inget nytt påfund och Västerås är inte ensamma om att ha premien. Därför är vi övertygade om att premien är lika laglig som den är angelägen – gasbilarna behöver fortsatt en knuff i ryggen för att få sitt verkliga marknadsgenombrott. Vi välkomnar ändå prövningen eftersom ett klart beslut från länsrätten gör det lättare för andra kommuner att också införa lokala gasbilspremier, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Överklagandet tar fasta på att gasbilspremien inte räcker till alla som kan tänkas vilja skaffa gasbil, utan är utformat som ”först till kvarn”, och att premien inte omfattar andra miljövänliga transportslag, såsom cykel och kollektivtrafik.

– Ingen har obegränsat med pengar och därför är det inget konstigt med att bidraget är begränsat till ett visst antal personer. Så är också fallet med snart sagt alla andra lokala gasbilspremier, sanktionerade av Naturvårdsverket. Vi skulle välkomna en premie för cyklar, men att bara gasbilar omfattas denna gång innebär inte på något sätt att Västerås premie skulle vara olaglig – det är helt normalt att förmåner och premier är avgränsade, säger Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister uppmanar kommunen att inte låta marknadsföringen av premien avstanna, utan tvärtom se den juridiska prövningen som ett utmärkt tillfälle att berätta om fördelarna med att byta till en gasbil.Gröna Bilister har granskat över hundra kommuner ur miljöbilsperspektiv, och berömt Västerås bl.a. för sitt arbete med biogas.

– En ledande miljöbilskommun sitter inte med armarna i kors utan överraskar oss med nydanande initiativ. Det gör Västerås med sin lokala miljöbilspremie, som vi önskar att andra kommuner tar efter, säger Jakob Lagercrantz.

För ytterligare information kontakta:
Jakob Lagercrantz, ordförande, Gröna Bilister
Tfn: 0708-17 38 08