Västernorrlands miljöbilsupphandling visar vägen

17/5: : Västernorrlands miljöbilsupphandling visar vägen – men prioritera förnybart!

Västernorrland upphandlar bilar för tre år framåt, för landstinget och kommunerna Sollefteå, Kramfors, Örnsköldsvik, Härnösand, Ånge och Timrå. Det är den största bilupphandlingen i Västernorrland någonsin, med totalt 1 100 fordon. Samtliga bilar ska uppfylla den statliga miljöbilsdefinitionen. Gröna Bilister är positiva, men uppmanar upphandlarna att prioritera bilar på förnybara drivmedel.

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför är det mycket positivt att Västernorrland upphandlar 1100 miljöbilar på ett bräde och helt utesluter icke-miljöbilarna, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Upphandlingen ska vara klar till sensommaren, eftersom nuvarande avtal löper ut den 31 augusti. Hyres- och köpeavtalen börjar gälla när respektive bil tas i bruk, och gäller normalt i tre år. I upphandlingskraven anges att miljöbilar ska väljas, men Gröna Bilister vill skärpa detta så att man väljer biogas-, el- eller etanolbilar där så är möjligt.

– Det är stor skillnad också mellan olika miljöbilar och biogas och eldrift har lägst miljöpåverkan. Därför bör upphandlingen prioritera mellan bränsleslagen, kombinerat med att säkerställa att bilarna verkligen tankas rätt, säger Cecilia Carlqvist.

Upphandlingen omfattar 1100 fordon. Gröna Bilister påpekar värdet av en så stor upphandling, som inte bara kan ge lägre priser utan också ger möjlighet att ställa tuffa miljökrav.

– Etanolbilsboomen började med en samordnad upphandling, och nu ser vi samma sak hända med elbilarna. När många går samman, kan man efterfråga produkter som inte ännu finns på marknaden. Vi hoppas att Västernorrland utnyttjar upphandlingens storlek till att ställa tuffa miljökrav.

Västernorrlands landsting, som samordnar upphandlingen, har sänkt sitt bilbehov från 350 fordon ner mot 300, vilket Gröna Bilister applåderar.

– Att välja miljöbil är bra, men det är ännu bättre om vi kan minska bilanvändandet. Med tjänstecyklar, kollektivtrafikkort och utrustning för videokonferenser minskar både bilbehovet och kostnaderna. Många andra bör kunna minska sitt bilbehov på samma sätt som landstinget nu gör, säger Cecilia Carlqvist.

Sundsvalls kommun har valt att ställa sig utanför den samlade upphandlingen. Gröna Bilister förutsätter att kommunen enbart skaffar miljöbilar framöver, med prioritet för biogas som är möjligt att tanka i kommunen.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.