Västervik bör satsa på biogas

10/8: Västervik bör satsa på biogas

– Ett tankställe för biogas i Västervik skulle ha stor betydelse för kommunens möjlighet att ställa om från fossil till förnybar energi. Därför bör kommunen aktivt medverka i att hitta ett nytt ställe för en gasmack, efter att planerna på etablering vid stationen nu fallit. Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

– Västervik kan snabbt få tillgång till biogas utan att själva stå för gasframställningen. I nästa steg kan man leverera råvaror för biogasproduktion till tillverkarna Svensk Biogas och i ett tredje steg skulle man kunna bli självförsörjande på gas. Därmed får man ett lokalt kretslopp och ett avfallsproblem har blivit en resurs som ersätter miljöfarlig bensin och diesel, säger Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister ser ett tankställe för biogas i Västervik som särskilt intressant eftersom det på östkusten i dagsläget helt saknas tankställen för biogas mellan Kalmar och Norrköping.
 
Nu diskuteras en etablering i anslutning till Jets mack. I förslaget till ny detaljplan anges att det i området ska finnas försäljning av både bensin och biogas. Gröna Bilister poängterar det pedagogiska värdet av att tankstället finns vid en normal bensinstation, eftersom den normale bilisten då ser att gasmöjligheten finns och inser att man skulle spara flera kronor per mil på att byta till gas.
 
Tankmöjligheter för biogas tillsammans med det befintliga tankstället för etanol på OKQ8 skulle ge goda möjligheter för kommunen att ställa om sin egen fordonspark till miljöbilar. Det är också en viktig del i att snabbt skapa en rimlig avsättning för biogasen och minska luftföroreningarna i kommun, poängterar Gröna Bilister.
 
Tankmöjligheterna för biogas byggs ut i snabb takt i södra Sverige, men när man trots allt inte hittar något tankställe för biogas kan man utan problem tanka bensin. Gasfordon säljs i dagsläget av bl.a. Volvo, Fiat, Mercedes, Opel och Volkswagen.
 
– Det har blivit lönsamt att ta miljöbilsansvar. De flesta miljöbilar kostar något mer i inköp, men bränslet är avsevärt billigare än bensin. Dessutom är parkering gratis för miljöbilar i åtskilliga kommuner och förmånsvärdet är reducerat med tjugo till fyrtio procent. Det är alltså helt oförsvarbart att många av landets kommuner fortfarande inte ens börjat bytet från fossil bensin till förnybar etanol eller biogas.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning landets kommuner ur miljöbilsperspektiv