Västra Götaland har högst miljöbilsandel

11/12: Västra Götaland har högst miljöbilsandel

Till och med november stod miljöbilarna för 21,4 procent av nybilsregistreringarna i Västra Götaland, den högsta andelen i Sverige. Gröna Bilister förutspår nya rekord, men noterar en fortsatt skev fördelning av miljöbilsregistreringen.

Januari till och med november i år har 11 881 miljöbilar registrerats i Västra Götaland, vilket motsvarar 21,4 procent av den totala nybilsregistreringen. Det är den högsta andelen i Sverige, och klart högre än fjolårets 13,8 procent i Västra Götaland s län.

– Västra Götaland är fortsatt en viktig motor för miljöbilsförsäljningen i Sverige, främst tack vare Göteborgs generösa och väl kommunicerade miljöbilsförmåner, men miljöbilar har också gratis parkering i bland annat Trollhättan, Uddevalla vilket förstås bidrar, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Gröna Bilister noterar dock att miljöbilsstimulansen är ojämnt fördelad i länet.

– Åtskilliga kommuner i Göteborgsområdet gör försvinnande lite för att stimulera övergången till miljöbilar. Ska utbytet till mer klimatanpassade bilar skyndas på ytterligare, vill det till att alla bidrar, säger Mattias Goldmann.

Västra Götaland stod under januari till och med november för 24,9 procent av alla miljöbilar som registrerats i hela Sverige. Andelen har ökat från fjolårets 20,8 procent, vilket visar att miljöbilsboomen nu är alltmer av ett nationellt fenomen – men fortsatt finns det stora regionala skillnader.

– I Norrbotten står miljöbilarna fortsatt för under tio procent av nybilsregistreringarna. Det visar att regeringens miljöbilspremie inte ensam räcker till för att få fart på marknaden. Högst andel miljöbilar säljs där miljöbilar har lokala förmåner som gratis parkering eller undantag från trängselavgifter, och där det finns god tillgång till etanol eller biogas. Det visar att kommuner fortsatt har en viktig roll i att stimulera miljöbilsutvecklingen, säger Mattias Goldmann.

Företag och myndigheter har varit tidiga i valet av miljöbilar, men miljöbilspremien för privatpersoner innebär att deras andel snabbt ökar, vilket gläder Gröna Bilister.

– En fortsatt ökad andel miljöbilar är betydelsefull för att minska bilismens klimatpåverkan, och därför är det viktigt att ökningen håller i sig så att det om något år är miljöbilen som är regel och den bränsleslukande bensinbilen som är undantag, säger Mattias Goldmann.

Statistiken kommer från branschorganet BilSweden.

FÖR VIDARE INFORMATION: Gröna Bilisters presskontakt Mattias Goldmann 070-309 00 45. 

 
Miljöbilar registrerade jan-nov 2007 resp andel miljöbilar av nybilsförsäljningen i länet jan-nov 2007
 
Västra Götalands Län  11881 21,42%
Stockholms Län  13794 20,85% 
Gotlands Län  178 19,14% 
Östergötlands Län 1913 16,80% 
Västmanlands Län  1033 16,69% 
Uppsala Län  1480 16,48% 
Kronobergs Län  924 16,46% 
Södermanlands Län  1111 16,36% 
Hallands Län  1384 14,97% 
Blekinge Län  533 14,50% 
Kalmar Län  893 14,44% 
Örebro Län  920 14,41% 
Västerbottens Län  915 14,10% 
Västernorrlands Län  774 13,97% 
Jönköpings Län  1658 13,75% 
Skåne Län  5215 13,71% 
Gävleborgs Län  811 12,69% 
Jämtlands Län  299 12,66% 
Dalarnas Län  837 12,02% 
Värmlands Län  724 10,69% 
Norrbottens Län  441 9,38%