Västra Götaland högst andel miljöbilar bland nya bilar: 22,2 %

3/2: Västra Götaland högst andel miljöbilar bland nya bilar: 22,2 %

Under 2007 stod miljöbilarna för 22,2 procent av nybilsregistreringarna i Västra Götaland, den högsta andelen i Sverige. Gröna Bilister förutspår nya rekord, men noterar en fortsatt skev fördelning av miljöbilsregistreringen.

År 2007 registrerades 13 612 miljöbilar i Västra Götaland, vilket motsvarar 22,2 procent av den totala nybilsregistreringen. Det är den högsta andelen i Sverige, och klart högre än fjolårets 14,1 procent i länet.

– Västra Götaland är fortsatt en viktig motor för miljöbilsförsäljningen i Sverige, främst tack vare Göteborgs generösa och väl kommunicerade miljöbilsförmåner, men miljöbilar har också gratis parkering i bland annat Trollhättan, Uddevalla vilket förstås bidrar. I år tillkommer bland annat Falköpings innovativa bidrag till privatpersoner som köper gasbil, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Gröna Bilister noterar dock att miljöbilsstimulansen är ojämnt fördelad i länet.

– Åtskilliga kommuner i Göteborgsområdet gör försvinnande lite för att stimulera övergången till miljöbilar. Ska utbytet till mer klimatanpassade bilar skyndas på ytterligare, vill det till att alla bidrar, säger Mattias Goldmann.

Västra Götaland stod under januari till och med november för 24,9 procent av alla miljöbilar som registrerats i hela Sverige. Andelen har ökat från fjolårets 20,8 procent, vilket visar att miljöbilsboomen nu är alltmer av ett nationellt fenomen – men fortsatt finns det stora regionala skillnader.

–  I Norrbotten står miljöbilarna fortsatt för under tio procent av nybilsregistreringarna, vilket visar att regeringens miljöbilspremie inte ensam räcker till för att få fart på marknaden. Högst andel miljöbilar säljs där miljöbilar har lokala förmåner som gratis parkering eller undantag från trängselavgifter, och där det finns god tillgång till etanol eller biogas. Kommunerna har alltså fortsatt en viktig roll i att stimulera miljöbilsutvecklingen, säger Mattias Goldmann.

Företag och myndigheter har varit tidiga i valet av miljöbilar, men miljöbilspremien för privatpersoner innebär att deras andel snabbt ökar, vilket gläder Gröna Bilister.

– En fortsatt miljöbilsökning är betydelsefull för att minska bilismens klimatpåverkan, och därför är det viktigt att ökningen håller i sig så att det om något år är miljöbilen som är regel och den bränsleslukande bensinbilen som är undantag, säger Mattias Goldmann.

Statistiken kommer från branschorganet BilSweden.

FÖR VIDARE INFORMATION:

Gröna Bilisters presskontakt Mattias Goldmann 070-309 00 45, ordförande Jakob Lagercrantz 0708-173 808.