Västra Götalands nya bilar: 8,4% lägre klimatpåverkan 

21/10: Västra Götalands nya bilar: 8,4 % lägre klimatpåverkan första halvåret 2008

Västra Götalands genomsnittliga koldioxidutsläpp för nya bilar var första halvåret 150 gram per kilometer jämfört med rikets 169 gram. Västra Götalands utsläpp är därmed 3:e lägst i landet. Klimatpåverkan från nybilsförsäljningen i länet minskade med 8,4 procent första halvåret 2008 jämfört med 2007. På nationell nivå minskade utsläppen med 9,2 procent.

– Vi har en rejäl hemläxa men vi gör den snabbt. De svenska utsläppen från nya bilar har varit högst i Europa, men nu minskar de rekordsnabbt. Andelen bilar som går på etanol och biogas ökar och vi väljer allt snålare bilar. Sammantaget betyder det den snabbaste omställningen till klimatsmart bilism i hela Europa, även om det fortsatt är lång väg kvar, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.

Under första halvåret registrerades 26 623 bilar i Västra Götaland län. Deras genomsnittliga koldioxidutsläpp var 150 gram per kilometer, jämfört med rikssnittet på 153 gram. 2007 var genomsnittet 164 gram mot rikssnittet på 169 gram. Koldioxidutsläppen för nya bilar har därmed minskat 8,4 procent i Västra Götaland mot 9,2 procent i riket, allt enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya Bilindex, som räknar med den faktiska klimatnytta biobränslen gör. Gröna Bilister räknar med en fortsatt snabb minskning den närmaste tiden.

– Flera nya miljöbilar kommer ut i handeln den närmaste tiden, vilket tillsammans med fortsatt klimatfokus och en ökad prismedvetenhet borgar för nya utsläppsminskningar den närmaste tiden, både nationellt och i länet. Men på längre sikt är utvecklingen hotad, eftersom regeringen föreslår att miljöbilspremien och undantaget från trängselskatter ska avvecklas snabbare än vad riksdagen tidigare beslutat. Det är ledsamt att regeringen blir rädd när det börjar gå riktigt bra, säger Mattias Goldmann.

Ovanstående graf och all statistik kommer från Naturvårdsverkets och Vägverkets Bilindex, som anger att nya etanolbilar reducerar klimatpåverkan med i genomsnitt cirka 56 procent och gasbilar med 46 procent jämfört med nya bensinbilar. Se vidare http://www.naturvardsverket.se/upload/07_verksamheter_med_miljopaverkan/transporter/bilindex_2008-01.xls

FÖR VIDARE INFORMATION:
Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann 070-309 00 45.

Kontakta kansliet för statistik och pressmeddelande för övriga landet.