Växjö, Tingsryd och Lessebo: Gröna Bilister stödjer biogasupprop

13/10: Växjö, Tingsryd och Lessebo: Gröna Bilister stödjer biogasupprop

Energikontor Sydost och Växjö, Tingsryd och Lessebo kommuner vill lansera ett biogasupprop, med krav på minst en gasmack per kommun. Gröna Bilister stödjer uppropet uppmanar till ett snabbt beslut om utökad produktion.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till planerna på ett småländskt biogasupprop, med krav på minst en gasmack i varje kommun. Idag finns endast en liten gasmack vid Sundets avloppsverk i Växjö, som tankas av ca 50 biogasbilar från tekniska kontoret.

Biogasuppropet väntas lanseras vid en paneldebatt i i Lessebo den 10 november, i Växjö dagen därpå och i Tingsryd den 12 november.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt.

Energikontoret har helt rätt i att det också kan bidra till en levande landsbygd och minskad avfolkning, säger Cecilia Carlqvist, VD på Gröna Bilister.
Gröna Bilister uppmanar Växjö att skyndsamt fatta beslut om en utökad biogasproduktion, och de tre berörda kommunerna att besluta om publika gasmackar.

– Biogasen expanderar snabbt i landet, men för att få igång en lokal gasmarknad måste kommunerna vara aktiva och se till att mackar etableras, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister föreslår de tre kommunerna fem punkter för en biogassatsning:

  1. Utökad biogasproduktion. Enlokal biogasproduktion från bl.a. reningverksslam och hushållsavfall bör skyndsamt beslutas. Det är särskilt relevant nu eftersom regeringen nyligen beslutat om 150 miljoner kronor i bidrag till nya biogasanläggningar.
  2. Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunerna köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.
  3. Påskynda omställningen av den egna fordonsparken. Kommunerna bör besluta att alla bilar som köps in från och med nu ska vara gasbilar om det finns sådana alternativ att välja. Då finns det en efterfrågan på gas från mackens första dag, även om det innebär att gasbilarna till en början får gå på bensin. Så gör redan bl.a. Östersund.
  4. Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den har en merkostnad på ungefär 30 000 kronor vid inköpstillfället. Kommunerna bör göra som Falköping och ge en gasbilscheck på 10 000 kronor till de som köper ny eller begagnad gasbil.
  5. Bygg fler mackar. En kommun av Växjös storlek bör ha minst tre gasmackar och det finns fortsatt delfinansiering att få från Naturvårdsverket för nya gasmackar.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas kommande år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En biogassatsning för fordonsdrift i Växjö, Lessebo och Tingsryd ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

För ytterligare information kontakta

Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se

Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning. Gröna Bilister är en ideell medlemsorganisation med 1 200 betalande medlemmar, men ett betydligt större kontaktnät med bl.a. medlemstidningen Trafik & Miljö vars upplaga vartannat nummer tangerar 200 000. www.gronamobilister.se