Växjös fortsatta miljöbilsparkering positiv

19/12: Växjös fortsatta miljöbilsparkering positiv

– Ännu en tid behövs en del stimulans för att det ska bli självklart att välja miljöbil. Därför är det positivt att Växjö beslutat att förlänga gratis parkering för miljöbilar till och med år 2008. Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att kommunen nu har beslutat att miljöbilar fortsatt får gratis parkering. Växjö fick i oktober åtta stjärnor av tio möjliga i Gröna Bilisters kommungranskning.

– Växjö kommuns beslut är mycket positivt och en viktig signal att man tar omställningen från fossil till förnybar och miljövänligare trafik på allvar. Genom beslutet finns det fortsatt en lokal morot att välja miljöbil, eftersom man dels tjänar ett antal tusenlappar på gratis parkering, dels slipper hålla på att skaffa växelpengar för automaten och oroa sig för lapplisor, kommenterar Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Växjö villkorar numera gratis parkering för miljöbilar med att bilen faktiskt till övervägande del framförs på det förnybara bränslet, vilket Gröna Bilister ställer sig bakom.
 
– Ingen ska kunna skaffa en etanol- eller gasbil, köra den på bensin och ändå få statliga och lokala förmåner. Det är utmärkt att Växjö täppt igen den luckan, säger Mattias Goldmann.
 
Växjö fick i Gröna Bilisters kommungranskning beröm bland annat för kommunens beslut att bli fossilbränslefri, den höga andelen egna miljöbilar, delfinansieringen av privatpersoners och företags inköp av miljöbilar och gratis parkering för miljöbilar, samt kommunala avtal med tydlig miljöprofil, gällande bl.a. hyrbilar och en unikt bred satsning på utbildning i sparsam körning. Gröna Bilister presenterade samtidigt sex huvudsakliga rekommendationer till Växjö kommun:

1. Inför en konkret utfasningsplan för fossilbränsledrivna bilar, till förmån för miljöbilar drivna på förnybara drivmedel.
2. Ställ krav på att en successivt ökande andel av de fordon som används i transport-tjänster som kommunen köper, ska utföras med fordon drivna med förnybara drivmedel eller hybridteknik (i linje med bl.a. Linköpings kommuns beslut).
3. Avskaffa tjänste- och förmånsbilarna, eller (i andra hand) ställ miljökrav på dem.
4. Inför en bilpool öppen för allmänheten.
5. Ställ krav på en successivt ökande andel etanol i konventionell bensin och RME i konventionell diesel (i linje med Örebro kommuns beslut).
6. Återuppta satsningen på att etablera biogas för fordonsdrift, med stora miljövinster.

 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av Växjö som miljöbilskommun