Vi berömmer Piteås satsning på hållbara transporter – men önskar snabbare utbyte.

18/5: Vi berömmer Piteås satsning på hållbara transporter – men önskar snabbare utbyte

Piteå kommuns föreslagna energi- och klimatplan anger att personalen vid förvaltningar och bolag i första hand ska gå eller cykla i tjänsten och i andra hand åka kollektivt. Dessutom ska alla kommunens fordon vara miljöklassade år 2020. Gröna Bilister uppmanar kommunstyrelsen att anta planen, men skärpa målen.

– Det är utmärkt att Piteå tar ett helhetsgrepp på klimatfrågorna, men de kan väl inte på allvar mena att de ska köra omkring i bensin- och dieselbilar i tio år till? Här vill vi se en mycket snabbare utfasning, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Miljöbilar är befriad från fordonsskatt i fem år, har lägre bränslekostnader och vanligen något högre andrahandsvärde. Gröna Bilister uppmanar Piteå kommun att prioritera bilar som går på biogas eller förnybar el, i andra hand etanolbilar, elhybrider och bilar som går på förnybar dieselolja. Kommunen bör också överväga lokal biogasproduktion, eventuellt tillsammans med Luleå och Skellefteå som redan producerar biogas.

– Det är slöseri att inte utnyttja den biologiska råvaran för biogasproduktion, särskilt som biogas minskar klimatpåverkan med uppemot 90 procent, helt i linje med det klimatmål som föreslås för år 2020 i planen, säger Cecilia Carlqvist.
Gröna Bilister har granskat över 100 kommuner som Miljöbilsbästa kommun. Piteås omställning till enbart miljöbilar ger fina betyg – men inte om det dröjer till år 2020.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på http://www.gronamobilister.se/kommunranking-2010.