Vi berömmer Umeås miljöbilpool

3/5: Vi berömmer Umeås miljöbilpool

Umeå kommuns tjänsteresor med bil har minskat med 25 procent och reskostnaderna med 10 procent sedan kommunen införde miljöbilpoolen för drygt ett år sedan. Gröna Bilister är positiva och uppmanar kommunen att helt avskaffa “mil i egen bil” och införa fler miljöbilspooler.

Umeå kommuns anställda reste 1 862 070 kilometer i egen bil 2008, vilket kostade kommunen 4 862 476 kronor i ersättning. Efter att miljöbilpoolen startade i slutet av 2008 har en stor del av resorna skett med miljöbilar från bilpoolen. Körsträckan för 2009 blev 1 488 920 km, till en kostnad av 4 413 158 kronor – en minskning med 25 procent respektive 10 procent.Samtidigt minskade klimat- och miljöpåverkan avsevärt genom att man använt miljöbilar.

Umeå har nu en miljöbilpool i parkeringshuset Nanna och en vid stadshuset, i Sunfleets regi. Under arbetstid används de av kommunens anställda, medan de kan bokas av privatpersoner kvällar och helger vilket minskar både den samlade miljöbelastningen och kommunens kostnader. Alla bilpoolsbilarna är miljöbilsklassade, med cirka 400 registrerade användare.

– Umeå kommun har gjort helt rätt. Att låta anställda köra egen bil i tjänsten är dyrt, kräver en stor kontrollapparat och betyder att anställda sitter i osäkra och miljömässigt tveksamma bilar på arbetstid. Nästa steg bör vara att kommunen helt avskaffar möjligheten att få ersättning för mil i egen bil, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister uppmanar också Umeå kommun att gå vidare och är mycket positiva till planerna på att ge tillgång till poolbilar också i Holmsund, Sävar och Hörnefors, utöver Sunfleets egen satsning på Umeå universitet.

– Med en bilpool får man tillgång till bil utan allt det bekymmer det är att äga den. Det passar alltfler människor, framför allt i större städer som Umeå, och vi förutspår en fortsatt snabb tillväxt och uppmanar alla Umeåbor att fundera på om det inte är bättre att gå med i en bilpool än att ha egen bil. Åtminstone bör den andra bilen kunna ersättas med ett bilpoolsmedlemskap, säger Cecilia Carlqvist.