Vi positiva till elbilstillverkning på Gotland – men ställer krav

18/5: Vi positiva till elbilstillverkning på Gotland – men ställer krav

Gotländska Eco Vehicle i Roma skriver avtal med sydkoreanska elbilstillverkaren CT&T om lokal tillverkning av elbilar. Gröna Bilister är positiva – men ställer också krav.

Gotländska Eco Vehicle i Roma har skrivit samarbetsavtal med sydkoreanska elbilsföretaget CT&T, som planerar att tillverka elbilar på Gotland från nästa år. Kring år 2014 är förhoppningen att kunna tillverka 10 000 bilar per år. Gotländska plast- och gummiföretag avses bli underleverantörer. Gröna Bilister är försiktigt positiva till affären.

– Bilindustrin ställs om mycket snabbt nu, från det fossila till det förnybara och eldrivna. I detta ser vi helt nya aktörer, och Eco Vehicle kan mycket väl bli en av dem – vi håller tummarna!, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.
Gröna Bilister poängterar vikten av att elbilen uppfyller samma säkerhetskrav som andra bilar.

– Miljö och säkerhet ska aldrig stå mot varandra och vi villkorar vårt stöd till Gotlands-elbilen med att den krocktestas offentligt med höga betyg och att den har system för att undvika olyckor, säger Cecilia Carlqvist.
Gröna Bilister betonar också regionens och regeringens betydelse för svensk konkurrenskraft på den framtida elbilsmarknaden.

– Det behövs långsiktig, teknikneutral stimulans för klimatsmarta fordon, både för tillverkare och konsumenter. Annars vågar man inte investera och då hamnar Sverige i bakvattnet, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister menar däremot inte att satsningen på laddstolpar är särskilt viktig för elbilens framfart i Sverige.

– Det är väldigt populärt att sätta upp laddstolpar just nu, det kostar inte mycket och ger bra bilder i tidningen. Men elbilens fördel är just att den inte behöver en särskild infrastruktur, utan kan laddas från ett vanligt hushållsuttag i hemmet eller genom motorvärmaruttaget. Så vill också de flesta ladda sin bil, behovet av laddstolpar på stan är nog större ur pr- än ur brukarperspektiv.

Gröna Bilister poängterar vikten av att elbilar och laddhybrider går på förnybar el, och slår fast att det måste innebära ny grön el specifikt för detta. Om man gör en utbyggnad av vindkraften på Gotland kan man verkligen påstå att elbilen är vindkraftdriven, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister påpekar också att elen för elbilar kan få vara gratis till en början, men att det sedan är viktigt att ta betalt för detta på samma sätt som för andra drivmedel för bilar.

– Elbilen är underbar eftersom den inte har några utsläpp i närmiljö. Men det är problematiskt att den rörliga milkostnaden är så låg att det kommer att upplevas som billigare att ta elbilen än att åka kollektivt. Det förvärras om elbolaget bjuder på elen, säger Cecilia Carlqvist.

Läs mer om den koreanska elbilstillverkaren på http://www.ctnt.co.kr/eng/.