Vimmerby: Förverkliga biogasplanerna snarast!

22/3: Gröna Bilister uppmanar Vimmerby: Förverkliga biogasplanerna snarast!

Vimmerby Energi & Miljö AB överväger att etablera en biogasmack i kommunen. Gröna Bilister är starkt positiva, uppmanar kommunen och dess energibolag att skyndsamt förverkliga planen och presenterar fem punkter som förbättrar förutsättningarna.

Det är närmare sex mil till närmsta biogasmack från Vimmerby, och därför finns det knappast någon biogasbil alls inkom kommunen. Sedan en tid tillbaks produceras biogas lokalt, men energibolaget har inte beslutat vad den ska användas till, fordonsgas eller kraftvärme.

 Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför uppmanar Gröna Bilister Vimmerby kommun och dess energibolag att snarast starta lokal biogasproduktion för fordonsbränsle.

 – Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför vore det utmärkt om Vimmerby kunde få lokal biogasproduktion och en gasmack snart, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister föreslår Vimmerby kommun fem punkter för att säkerställa att det finns en tillräcklig biogasmarknad för att motivera lokal produktion:

1. Förtur för gasbilar. Kommunen bör slå fast att man i första hand köper och leasar gasbilar för den egna verksamheten.

2. 10 000 kronor gaspeng. Kommunen bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så gör redan bl.a. Helsingborg och Landskrona.

3. Miljöbilskrav på taxi. Kommunen bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.

4. Två gasmackar. Vimmerby bör bidra till att det finns tillräckligt med gasmackar för att det ska vara lika bekvämt att köra på gas som på bensin eller diesel.

5. Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En lokal biogassatsning i Vimmerby ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.