Visionslöst om biogas, Energimyndigheten!

17/3: Visionslöst om biogas, Energimyndigheten!

Energimyndigheten presenterade under tisdagen en delrapport för en långsiktig biogasstrategi för Sverige. Ännu en delrapport – många avsnitt saknas fortfarande – men de slutsatser utredaren trots detta kommit fram till är alarmerande.

Delrapportens slutsats är bland annat att Sverige inte skall sätta några nationella mål för biogasutvecklingen, inte satsa pengar på att bygga ut infrastruktur för biogas och minska stödet för tankstationer.

– När man läser rapporten är det som om utredaren har valt bort att vi har ett klimatproblem och inte inser att det krävs satsningar på bred front för att klara målen inom transportsektorn, kommentarer Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister.

– Genom en stelbent och statisk ekonomisk analys förlorar vi både tid och engagemang. Skrota utredningen, och ta fram en strategisk biodrivmedelplan för Sverige som utmanar och ger tydliga signaler att vi tar klimatfrågan på allvar.

Marknadens aktörer som Eon Biogas och Fordonsgas Sverige har på marknadens villkor satt radikala mål, och regioner som Västra Götaland och Skåne har både ambitiösa och framgångsrika biogasstrategier sedan länge. Internationellt är svensk biogasteknik välkänd.

Regeringens uppdrag till utredaren var snävt. De åtgärder som föreslås ”får inte påverka statens utgifter”. Delrapporten lägger därmed stor vikt vid en samhällsekonomisk värdering av biogasen, och utredaren är skeptiskt till lönsamheten.

När det gäller fossila drivmedel, och deras miljöpåverkan anser utredaren att de fossila bränslena redan betalar hela sin miljöskuld genom de skatter som ligger på bränslet idag. Det är utredaren ganska ensam om att tycka.

– Regeringen verkar förbereda för en konkurs för det långsiktiga miljöarbete som bedrivits i Sverige under de senaste 20 åren, kommenterar Jakob Lagercrantz. Biogasstrategin bygger på antaganden som skulle slå undan benen på vilken miljösatsning som helst. Igår var det biogasens tur.

För ytterligare information kontakta

Jakob Lagercrantz, ordförande Gröna Bilister
Tfn: 0708-173 808.

Jakob är på Energitinget, Älvsjömässan, under dagen.

Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se

Hemsida: www.gronamobilister.se

Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning.