VM i skidskytte miljöföredöme – men det går att göra mer

9/2: VM i skidskytte miljöföredöme – men det går att göra mer

Idag startar VM i skidskytte. En stor del av de officiella transporterna sker med Östersunds biogasbilar, en satsning på kollektivtrafik underlättar för åskådarna att lämna bilen hemma och hela arrangemanget är miljödiplomerat av Håll Sverige Rent. Gröna Bilister är positiva.

Östersunds kommun har lånat ut 15 av sina biogasbilar och Volvo två etanolbilar till skidskytte-VM för att minska arrangörernas klimatpåverkan. Målet var att ha enbart miljöfordon till persontransporterna, men det nåddes inte riktigt. Samtliga chaufförer har utbildats i sparsam körning.
 
Östersunds kommun har investerat i att ansluta fjärrvärme till Stadionområdet för att ersätta gasol för uppvärmning av tält och byggnader. Renhållningen sker med två biogassopbilar och VM-staben och alla 800 funktionärer har miljöutbildats av Håll Sverige Rent.
 
– VM i skidskytte är ett föredöme i miljöarbetet som många andra borde vara, men inte orkat med hittills. Satsningen på miljöbilar och sparsam körning applåderar vi kraftfullt, och något som många andra borde ta efter, säger Kristina Birath från Gröna Bilister.
 
Gröna Bilister anser att alla större evenemang bör ta ett tydligt klimatansvar, särskilt de som är beroende av att klimatförändringarna hejdas. VM i skidskytte förutsätter snö och en storskalig övergång till klimateffektiva förnybara drivmedel är en viktig del i att Sverige fortsatt har kalla vintrar.
 
Gröna Bilister uppmanar också VM i skidskytte att klimatkompensera de utsläpp som tävlingen ändå ger upphov till.
 
– Trots miljösatsningarna, innebär arrangemanget en betydande miljöpåverkan och den bör motsvaras av lika stora investeringar i utsläppsminskande projekt. Vi gör det för alla våra evenemang och VM i skidskytte bör snarast börja göra det. En sådan kompensation måste omfatta åskådarnas resor till och från tävlingarna, eftersom det sannolikt är VM:s största enskilda klimatpåverkan, säger Kristina Birath från Gröna Bilister.
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Kristina Birath, 070-349 06 15, Mattias Goldmann 070-309 00 45.