Ytterligare tre kommuner fick Gröna Bilisters Guldstjärna

28/5: Ytterligare tre kommuner fick Gröna Bilisters Guldstjärna

Lilla Edets, Göteborgs och Gotlands kommun fick idag Gröna Bilisters specialpris Guldstjärnan 2007.

Gröna Bilisters Guldstjärna tilldelas kommuner som med kreativt nytänkande visar vägen i omställningen till framtidens gröna bilism. Lilla Edets, Göteborgs och Gotlands kommun tilldelades idag Gröna Bilisters Guldstjärna 2007 för att de på olika sätt utmärkt sig i denna process. Priset delades idag ut av infrastrukturminister Åsa Torstensson på konferensen Upphandling av miljöanpassade fordon och drivmedel i Tylösand.

– Dessa kommuner har samtliga vågat prova nya vägar och därigenom varit goda förebilder som givit ringar på vattnet och sporrat andra kommuner att komma efter, kommenterar Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister.

Guldstjärnan är ett specialpris, som i år tilldelats fem kommuner (Lilla Edet, Östersund, Boden, Gotland och Göteborg).

– Kommunerna har en mycket viktig roll i att visa vad som är möjligt, och inspirera privatpersoner och företag. Våra guldstjärnevinnare är goda föredömen, kommenterar Lagercrantz.

Lilla Edet tilldelas Gröna Bilisters Guldstjärna 2007 för att de med ett innovativt utnyttjande av förmånsbilssystemet underlättar för sina kommunanställda att skaffa miljöbil.

Göteborgs stad tilldelas Gröna Bilisters Guldstjärna 2007 för att de som första kommun i landet upplåter tjänstebilar åt en bilpool kvällar och helger, så att fordonen utnyttjas effektivare och miljöbelastningen minskar.

Gotlands kommun tilldelas Gröna Bilisters Guldstjärna 2007 för att de skaffat ett antal etanolbilar trots att det inte fanns någon etanolmack på ön, och därmed bidragit till att flera sådana mackar etablerats.

Östersunds satsning på biogas för fordonsdrift skickar en signal att biogasen inte längre är ett nischbränsle för taxiflottor i södra Sverige, utan en central del i omställningen av fordonsflottan från fossilt till förnybart. Därför har Östersunds arbete betydelse långt utanför kommungränsen.

Bodens satsning på biogas för fordonsdrift skickar en signal att biogasen inte längre är ett nischbränsle för taxiflottor i södra Sverige, utan en central del i omställningen av fordonsflottan från fossilt till förnybart. Därför har Bodens arbete betydelse långt utanför kommungränsen.

För ytterligare information, kontakta Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister, tfn 0708-173 808.

Foton på prisutdelning kommer att finnas inom kort.

– – –

Utöver att dela ut detta pris har Gröna Bilister sedan 2004 granskat och betygsatt svenska kommuners arbete med miljöfordon. Nära 100 kommuner har granskats.

En rad parametrar undersöks, bl.a.:

o Antal/andel kommunala miljöbilar: Nuläget och planerade inköp
o Viktning av miljökraven relaterat andra krav i kommunal fordonsupphandling
o Miljökrav vid kommunal upphandling av transporter (t.ex. färdtjänst och skolskjuts)
o Tankmöjligheter för förnybara bränslen
o Kommunal utbildning i sparsam och miljövänlig körning (”ecodriving”)
o Inköpsmöjligheter och möjligheter att provköra miljöbilar
o Lokal tillgång till bilpool samt kommunal hjälp för den som önskar starta bilpool
o Lokal stimulans för den som kör miljöbil (fri parkering, merkostnads-ersättning, etc.)

Gotland har fått sex stjärnor av tio möjliga i denna granskning.

Gröna Bilisters kommungranskningar kommun för kommun