Anmäl dig nu och säkra din plats till Mobilitet & Beteende 2020!

Konferensen Mobilitet & Beteende är Sveriges viktigaste mötesplats för hållbar mobilitet. I år hålls konferensen i Jönköping 16-17 mars. Årets tema: Från siffror till handling – så når vi en hållbar mobilitet 2030! Anmäl dig nu och säkra din plats.

I år kör vi konferensen under två dagar, från lunch till lunch, samt firar 5-årsjubileum med en middag som är perfekt för nätverkande.

Måndag 16 mars kommer vi bland annat att höra presentationer från ansvariga politiker, en progressiv europeisk stad, lyckat lokalt beteendeförändringsarbete samt ny avgörande forskning. Dagen avslutas med ett djupare samtal i kvällssoffan där vi identifierar vad vi behöver göra och hur vi ska göra det. Efter detta så nätverkar vi alla på en gemensam middag.

Tisdag 17 mars kommer vi att djupdyka i tre separata spår:

• Beteendeförändring

• Bilsnål samhällsplanering och parkering

• Smarta, hållbara och kombinerade mobilitetstjänster 

Under förmiddagen kommer vi även att ha en längre period inriktad mot nätverkande med ett ”presentationstorg” där du som vill kan berätta om dina erfarenheter/projekt på tre minuter.

Anmäl dig här redan nu och säkra din plats!

Läs mer på Gröna Bilisters hemsida.

Konferensen arrangeras i Jönköping av Gröna Bilister i samarbete med Energikontoren Sverige med stöd från Energikontor Norra Småland, Jönköpings kommun och Region Jönköpings län.

För mer information, kontakta:

Jesper Johansson, konferensgeneral, Gröna Bilister