Fixa Elbil ska få fler nybilsköpare att välja körupplevelsen och minska utsläppen

Idag lanseras Fixa Elbil, en upplysningskampanj i samarbete med Gröna Bilister som sedan 1994 har bistått privatpersoner, företag och kommuner med oberoende information om Sveriges miljöbästa bilar. Initiativet Fixa Elbil finansieras med medel från Klimatklivet. Kampanjen innehåller information från experter och förare och behandlar frågor om elbilsmodeller, laddinfrastruktur och körupplevelser.

Kampanjhemsidan för Fixa Elbil är plattformen för individer som går i tankar om att köpa en ny bil, och vill hitta den bästa på marknaden som passar just deras behov. Kampanjen bygger på att samla olika aktörers kunskaper och erfarenheter kring elbilar, och sprida informationen vidare till privatbilister, tjänstebilsförare, taxiåkare och hantverkare. Målet är att öka antalet sålda elbilar i Sverige, och minska efterfrågan på fossildrivna bilar.

– Fixa Elbil har samlat information från experter hos bl.a. Vattenfall, IVL Svenska Miljöinstitutet, Volkswagen, Stockholms stad, Sustainable Innovation samt branschorganisationerna BIL Sweden och Power Circle, säger Elham Kalhori, projektledare för Fixa Elbil. Dessutom medverkar oberoende elbilsexperter, motorjournalister och inte minst redan befintliga elbilsförare med sina vittnesmål om körupplevelser, bilmodeller, elbilsekonomi och laddning.

– Det har varit väldigt tydligt att körupplevelsen och den totala ägandekostnaden för bilen är centrala fördelar när elbilsförarna berättar om vad som förändrats sedan de köpte elbil. Detta kombinerat med faktumet att fler elbilar – och färre fossilbilar – på vägarna drar ner vägtrafikens utsläpp talar sitt tydliga språk. Ska man köpa en egen nyproducerad bil på 2020-talet ska det vara en elbil, och Fixa Elbil ska bistå med svaren på frågorna man kan ha inför elbilsköpet, avslutar Elham Kalhori.

Som ett viktigt led för minskad klimatpåverkan och bättre luftkvalitet satsar Stockholmsregionens kommuner, näringsliv och organisationer på omställning av fordonsflottan: från bilar med förbränningsmotorer till laddningsbara elfordon. Det finns ett ökande intresse från länets medborgare, fler elbilar rullar på gatorna och laddinfrastrukturen byggs ut.

Men trots ökat intresse sker omställningen till fossilfri fordonsflotta alldeles för långsamt. Trots kraftfullt stöd för köp av laddbilar genom bonus malus-systemet, och stöd för att bygga ut laddinfrastrukturen, utgör elbilar än så länge endast en liten andel av den svenska nybilsförsäljningen.

– För en snabbare omställning behöver vi se tydliga riktade informationsinsatser från en oberoende aktör, så att fler kommuner, företag och privatpersoner tar steget till att införskaffa en elbil istället för fossilbil, och att den nödvändiga laddinfrastrukturen byggs ut. Fixa Elbil fyller en nödvändig funktion som denna oberoende aktör, säger Martin Prieto Beaulieu, generalsekreterare för Gröna Bilister och initiativtagare till Fixa Elbil.

Att gå från en bil med förbränningsmotor till eldrift kan kännas som ett stort steg, men Fixa Elbil trycker på att den enda verkliga skillnaden är drivmedlet. Att köpa en elbil innebär att föraren får bekanta sig med nya fördelar, som en riktigt pigg och kraftfull körupplevelse, högteknologisk prestanda, billiga drivmedelskostnader samt elbilsbonus och Ladda hemma-stöd. Dessutom gör elbilen skillnad ur klimataspekt: körningen med elbil är energieffektiv och ger inga lokala utsläpp.

– Då vägtransporter utgör ca en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser behövs flera åtgärder för att minska utsläppen och uppnå ett transporteffektivt samhälle. En av dessa åtgärder är att helt enkelt fasa ut fordonen som ger lokala utsläpp vid körning, därför måste nybilsförsäljningen bestå av en betydligt större andel elbilar, säger Martin Prieto Beaulieu.

– Det finns flera olika kategorier av bilister som kan bidra till en snabbare omställning genom att välja elbil nästa gång de köper ny bil, därför kommer Fixa Elbil inte bara rikta sig till privatbilister utan också till tjänstebilsförare, taxiåkare och hantverkare. Varje bortvald fossilbil räknas!

Fixa Elbil är en pågående kampanj som finansieras av Klimatklivet och uppdateras löpande med aktuell information och intervjuer med experter inom elbilar, laddinfrastruktur och elbilsägande.

På facebooksidan Fixa Elbil kan du hålla dig uppdaterad om nytt innehåll i kampanjen.