Gröna Bilister: fossiloberoende och energieffektivitet måste vara baskrav vid offentlig upphandling av bilar

Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om miljö- och säkerhetskrav för myndigheters bilar. Enligt förslaget ska laddbara bilar eller gasbilar väljas om det inte finns särskilda skäl till undantag. Men undantagen kommer att bli många. Fossiloberoende och energieffektiva andrahandsval måste därför preciseras.

Gröna Bilister är mycket positiva till att regeringen föreslår nya miljö- och säkerhetskrav för de bilar som myndigheter upphandlar eller använder. De tidigare kraven upphörde att gälla den 1 juli 2018, och Sveriges myndigheter har sedan dess stått utan riktlinjer. Gröna Bilister har nu lämnat in sitt remissvar på regeringens förslag.

Miljökraven vid myndigheternas upphandling styr i praktiken även upphandlingen till kommuner, regioner och företag. Ungefär 60 procent av alla nya bilar upphandlas till juridiska personer. Dessa bilar kommer efter några år ut på begagnatmarknaden. Därför är statens upphandlingskrav avgörande för att styra hela fordonsmarknaden i hållbar riktning. Sådan styrning är nödvändig för att vi ska nå målet att transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70 procent till år 2030.

Regeringens förslag på miljökrav innebär att myndigheterna ska välja miljöbilar, där miljöbilar definieras som så kallade klimatbonusbilar. Det motsvarar i praktiken elbilar, laddhybrider eller gasbilar.

Inga andrahandsalternativ preciseras, trots att avstegen från kravet att välja klimatbonusbilar kommer att bli många. Det gäller i synnerhet alla dem som bedriver verksamhet på mindre orter långt från Stockholm.

– Gröna Bilister är positiva till att klimatbonusbilar ska väljas i första hand, säger Martin Prieto Beaulieu, generalsekreterare i Gröna Bilister. Men för att kraven ska styra med både spets och bredd måste de kompletteras med baskrav på fossiloberoende och energieffektivitet.

Gröna Bilister föreslår att etanolbilar och dieselbilar godkända för förnybar diesel HVO100 ska kunna väljas i andra hand. Som krav på energieffektivitet föreslås att utsläppen av koldioxid ska vara högst 150 g/km för gasbilar och dieselbilar, och högst 170 g/km för etanolbilar. Detta enligt den nya testcykeln WLTP.

– Förnybar och hållbar energi är en mycket begränsad resurs, säger Per Östborn, projektledare för Gröna Bilisters utmärkelse Miljöbästa Bil. Därför är krav på energieffektivitet viktiga.

Regeringen och samarbetspartierna vill införa ett säljstopp för bensin- och dieselbilar, samtidigt som de inte vill slå undan benen för biodrivmedlen. Detta innebär att alla nya bilar med förbränningsmotor om några år måste vara godkända för biogas, etanol E85 eller förnybar diesel HVO100.

– Statens upphandlingskrav måste utformas som ett startskott till denna utveckling, säger Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant. Med andra ord måste fossiloberoende vara ett baskrav. Det finns inte längre någon anledning för staten att befatta sig med fossilbilar.

Mer information

Regeringens remiss av förslag till förordning om miljö-och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar

Gröna Bilisters remissvar

Gröna Bilisters utmärkelse Miljöbästa Bil

Gröna Bilisters rapport Drivmedelsfakta 2019

 

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, projektledare Miljöbästa Bil, per.ostborn@gronamobilister.se