Ny ordförande för Gröna Bilister

Marie Pellas är föreningens nya ordförande.

På Gröna Bilisters årsmöte den 28 maj 2020 valdes flera nya ledamöter in i föreningens styrelse. En av dem är Marie Pellas, som på det konstituerande mötet efteråt valdes till Gröna Bilisters nya ordförande. Hon tar över efter Johanna Grant, som lämnar posten efter sex framgångsrika år.

– Gröna Bilister är en stark plattform och en väletablerad förening som verkar för en smart och hållbar mobilitet, säger Marie Pellas. Jag är tacksam och peppad för denna möjlighet att vara föreningens ordförande. Tillsammans med styrelsen och medlemmarna kommer vi att fortsätta utvecklingen mot det hållbara samhället.

Marie har en master i kulturgeografi vid Uppsala universitet från 2014 och arbetar som hållbar mobilitetsplanerare vid Västerås stad. Marie ansvarar för olika kampanjer och aktiviteter inom hållbar mobilitet med fokus på individens beteende. Hon har även ett visst ansvar inom strategisk planering.

– Att få prova på och lära sig mer om hållbar mobilitet är viktigt för att förändra ett beteende, säger Marie Pellas. I många samhällen finns fysiska möjligheter att anamma en hållbar mobilitet, exempelvis inom kollektivtrafik, gång och cykel, men ändå är bilen många gånger ett förstahandsval. Bilen har en viktig roll i vårt samhälle, men användningen måste anpassas till klimatets gränser. Vi måste utmana bilnormen och välja färdsätt efter behov.

Marie är 33 år och bor i Västerås med sin man och deras två små barn. I augusti 2019 sålde familjen sin bil.

– Vi var så klart nervösa för denna stora förändring i vår vardag, men de positiva effekterna på klimat, ekonomi och hälsa vägde tyngre, säger Marie Pellas.

Idag löser familjen sina transporter med lådcykel och cykel, kollektivtrafik och gång. Ibland lånar de bil av släkten.

 

Läs mer:

Gröna Bilisters nya styrelse