Regeringen vacklar kring klimat- och ursprungsdeklaration av drivmedel

Miljödepartementet meddelar att införandet av klimat- och ursprungsdeklarationen av drivmedel skjuts upp ännu en gång, till den 1 oktober 2021. Dessutom viker sig regeringen för EU och slopar deklarationen av ursprungsland vid pump. Det är olyckligt att regeringen vacklar samtidigt som Sveriges initiativ börjar få stor internationell uppmärksamhet.

Vinjettbild: Ändringen av drivmedelslagen som möjliggör hållbarhetsdeklarationen av drivmedel antogs av riksdagen redan den 20 juni 2018. Initiativtagaren Karolina Skog (Mp) talar inför omröstningen.

Regeringen ska ha en stor eloge för att den ser till att Sverige blir det första landet i världen som erbjuder miljörelaterad konsumentupplysning om drivmedel vid pump och laddstation. Det är däremot mindre berömvärt att regeringen böjer sig för EU:s märkliga idé att ursprungsdeklaration vid pump utgör ett handelshinder.

Det finns en föregångare: Sverige tog bort ursprungsmärkningen av kläder när vi skrev under EES-avtalet 1992, eftersom en liknande märkning i Storbritannien underkändes på samma grunder i EG-domstolen 1985. Det går dock inte att jämföra dessa fall. Ett drivmedels ursprungsland säger mycket om dess hållbarhet. Ett sådant allmänintresse kan rättfärdiga ett handelshinder enligt Artikel 36 i EUF-fördraget.

– Vi beklagar att Sverige backar inför EU, säger Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant. Det är absurt att relevant kunskap om en produkt som syftar till att hjälpa konsumenter att göra upplysta val ska ses som ett handelshinder.

EU anser uppenbarligen självt att drivmedlens ursprung är av allmänt intresse, eftersom det nya förnybartdirektivet innehåller krav att biodrivmedlens ursprungsland ska redovisas på webben som konsumentupplysning. EU har dessutom självt sedan underkännandet av ursprungsmärkning av kläder 1985 infört ursprungsmärkning direkt på förpackningen av andra varor, t.ex. nötkött.

Den 17 april blir det interpellationsdebatt i riksdagen om ursprungsdeklaration av drivmedel mellan Jens Holm (V) och miljöminister Isabella Lövin (Mp). Jens Holm tog upp frågan i riksdagen redan våren 2013, i en interpellationsdebatt med dåvarande energiminister Anna-Karin Hatt (C). Hon gömde sig bakom EU. Återstår att se om Isabella Lövin gör likadant.

Beslutet om den svenska hållbarhetsdeklarationen av drivmedel togs sommaren 2018. Införandet har fördröjts tre gånger: senast till den 1 oktober 2021. Det är beklagligt att regeringen tar detta beslut just nu, när omvärldens ögon på allvar börjar riktas mot det svenska initiativet.

Det uppmärksammades nyligen i ett stort reportage i amerikanska Huffington Post. Så sent som den 31 mars publicerade en grupp folkhälsoprofessorer från Storbritannien, USA och Indien ett upprop i British Medical Journal, där de manar världens länder att varna och ge klimatinformation vid pump. Sverige lyfts fram som föregångare, och maningen väckte genklang i The Times, The Guardian och många andra medier.

– Man vinner inga slag genom att rusa fram först till frontlinjen – och sen ställa sig där och tveka i flera år, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Då börjar också de tveka som med beundran betraktar föregångaren.

Gröna Bilister inbillar sig inte att slaget mot klimatförändringarna vinns genom konsumentupplysning. Men det kan bidra till segern. Som folkhälsoprofessorerna skriver i British Medical Journal:

Although individual action alone is insufficient to achieve the aims of the Paris Agreement, it is critical.”

Mer information

Regeringens pressmeddelande om förseningen av miljöinformation om drivmedel

Gröna Bilisters pressmeddelande EU vill hindra ursprungsdeklaration av drivmedel – Sverige böjer sig, men ger sig inte

Folkhälsoprofessorernas upprop i British Medical Journal

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister, per.ostborn@gronamobilister.se