Banta bilen! Svenska personbilars vikt ökar i accelererande takt

SUV-trenden är långlivad, och den eskalerar snarare än mattas av. Det bevisas av att bilar i Sverige blir allt tyngre. Den genomsnittliga tjänstevikten hos en ny bil har ökat med 200 kg sedan år 2008, enligt ny statistik från Trafikanalys.

Viktökningen ser ut att gå allt snabbare. På sex år från år 2008 till 2014 ökade den genomsnittliga tjänstevikten hos en ny bil med 40 kg, från 1 548 till 1 588 kg. Under de nästföljande sex åren ökade medelvikten hela 156 kg, till 1 744 kg år 2020.

Viktuppgången påbörjades långt före år 2008. Det syns i diagrammet på så vis att den genomsnittliga tjänstevikten 1 548 kg hos en ny bil detta år var mer än 100 kg högre än medelvikten 1 423 kg hos alla bilar i trafik.

Gröna Bilister utser snart Miljöbästa Bil 2021. För att uppmärksamma viktproblemet sorterar vi bort onödigt tunga miljöbilar från nomineringslistan. För bilar med upp till fem sittplatser drar vi gränsen vid två tons tjänstevikt.

Bilens vikt säger en hel del om dess hållbarhet. Våra naturresurser är ändliga, och att processa dem till fordon kräver energi och påverkar klimat och miljö även om en del av råvarorna återvinns. Vi kan tala om en resurseffektivitet som grovt räknat är omvänt proportionell mot bilens vikt. Denna resurseffektivitet vid tillverkningen är något annat än energieffektiviteten vid körning.

– Hög resurseffektivitet leder oftast till hög energieffektivitet, säger Per Östborn, projektledare för Miljöbästa Bil. En lätt bil har nästan alltid låg drivmedelsförbrukning. Men bilar med hög energieffektivitet kan ha låg resurseffektivitet. Jag tänker främst på onödigt tunga laddbara bilar. 

Elbilar och laddhybrider är tyngre än andra bilar på grund av det stora batteriet. Den ökande medelvikten hos våra bilar kan därför delvis förklaras av den ökande andelen laddbara bilar i försäljningen.

Men även själva elbilarna och laddhybriderna blir allt tyngre. Samma sak med bensin- och dieselbilarna. En genomsnittlig nyregistrerad dieselbil var 300 kg tyngre år 2020 än år 2012.

Detta kan bara förklaras aven olycksalig, virvlande pardans. Biltillverkarna vill prångla på oss stora SUV:ar och andra livsstilsbilar med högre vinstmarginal. Vi lyssnar på locktonerna och ratar de enkla och lätta bilarna, varpå biltillverkarna känner sig tvungna att satsa ännu mer på SUV:ar. Och så vidare.

– Vi måste ta vårt förnuft till fånga, säger Gröna Bilisters ordförande Marie Pellas. Vi ser elektrifieringen som positiv och vill skynda på den. Men vi får inte låta alla andra hänsyn fara. Välj en bil som uppfyller ditt vardagliga behov, inte en större och tyngre bil än du verkligen behöver. Och fundera på om du verkligen behöver äga en egen bil. Det kan vara en befrielse att slippa bilägandet, om alternativ finns.

Mer information

Statistiken är hämtad från Trafikanalys rapport Fordon på väg 2017, kompletterad med motsvarande data för åren 2018-2020.

Gröna Bilister: Skärpta krav för nominering till Miljöbästa Bil 2021

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, projektledare Miljöbästa Bil 2021, per.ostborn@gronamobilister.se