Bra förslag att ge skattelättnad för förmånscyklar, men mer behövs

Gröna Bilister har svarat på en remiss från finansdepartementet där skattelättander föreslås för dem som tar emot cyklar som anställningsförmån. Vi stöder förslaget, men vill att det breddas och görs mer generöst.

Gröna Bilister tycker det är bra med en skattelättnad för cykelförmån. Ska vi nå en hållbar mobilitet måste antalet resor med bil minska och cykeln är många gånger ett utmärkt val. För att stötta en ökad cykling föreslår Finansdepartementet skattelättnader för förmånscyklar. Gröna Bilister ser den goda tanken men anser att skattelättnaden kunde vara betydligt mer förmånlig, dels i dess storlek men även för vad den medger.

Först av allt behövs ALL hållbar mobilitet, inte endast cykel. Det vore därför bättre att satsa på en mobilitetsförmån där flertransportmedel ingår, exempelvis kollektivtrafik.

Vidare innebär förslaget att cykelkärror, sidvagnar och cykelväskor exkluderas från skattelättnaden. Pendling till jobbet med cykel är inte nödvändigtvis är en resa för en ensam person från punkt A till punkt B. Att lämna barn på förskola och skola samt att göra enklare ärenden innan eller efter jobbet är vanligt i vardagen. För detta kan just cykelkärror, sidvagnar och cykelväskor vara viktiga hjälpmedel.

Slutligen anser Gröna Bilister att skattelättnaden kunde vara betydligt mer generös, där taket gott kunde höjas.

Läs mer

Ladda ned Gröna Bilisters remissvar