Hopp om ökad transparens om biltillverkningens miljöpåverkan

Idag förväntas EU-kommissionen lämna besked om skärpta krav på CO2-utsläpp ur avgasröret. Gröna Bilister anlägger i stället ett livscykelperspektiv på utsläpp från drivmedel och biltillverkning när Miljöbästa Bil 2021 utses. I en ny rapport tar vi pulsen på bilföretagen: hur transparenta är de om tillverkningens miljöpåverkan?

Bild: Utvinning av litium i Sydamerika. Källa: SQM

Så värst transparenta är bilföretagen inte, men det finns lysande undantag, som Polestar, Volvo och VW. Politiska initiativ inger hopp om obligatorisk livscykelanalys som konsumentupplysning. 

Det finns trots allt en nymornad insikt hos industrin och i politiken att transparensen kring tillverkningen av bilar och elbilsbatterier måste bli bättre, och att kraftfulla åtgärder måste sättas in för att göra den mer hållbar.

Detta är viktigt inte minst med tanke på den enorma efterfrågan som väntas på råvaror till elbilskomponenter. Idag förväntas till exempel EU-kommissionen lämna besked om kraftigt skärpta krav på CO2-utsläpp ur avgasröret hos nya bilar, vilket tvingar biltillverkarna att satsa stort på elbilar.

Om inte strikta regler för denna råvarumarknad införs snarast riskerar vi en guldrusch där lycksökare gör enorma vinster på rovdrift av natur och människor. Det riskerar i sin tur att leda till en backlash där elektrifieringens rykte förstörs och omställningen till fossilfria transporter bromsas.

– De som har intresse av att hejda omställningen kan också utnyttja brist på transparens och regleringar för att blåsa upp överkomliga hållbarhetsproblem, säger Per Östborn, projektledare för Miljöbästa Bil 2021. Den risken minimerar vi om bransch och politik agerar snabbt.

Stora förhoppningar knöts till biodrivmedel i början av 2000-talet. Men åren 2007 – 2008 kom en reaktion där problem och begränsningar lyftes upp i massiv skala. Kritiken var delvis berättigad, delvis överdriven eller missriktad. Som reaktion formulerade EU hållbarhetskriterier för biodrivmedel och gjorde dem spårbara.

– Men då var biodrivmedlens rykte redan skadskjutet, säger Per Östborn. Och såret är inte läkt än. Vi måste undvika att samma sak händer med elektrifieringen. Det är bättre att förekomma än att förekommas.

EU-kommissionen har formulerat ett förslag till batteriförordning med krav på rapportering av klimatpåverkan vid tillverkningen av elbilsbatterier, och av andelen återvunnet material. EU utvärderar också möjligheten att standardisera metodologin för livscykelanalyser (LCA) av biltillverkning så att olika bilmodeller ska kunna jämföras som konsumentupplysning. I Sverige har Energimyndigheten fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på en miljödeklaration av bilar som tar hänsyn till hela livscykeln.

– Dessa initiativ till transparens inger hopp, säger Gröna Bilisters ordförande Marie Pellas. Men vi får inte glömma att det än så länge handlar om förslag och utredningar. För att de ska bli verklighet måste alla med intresse av en hållbar omställning till fossilfrihet sätta tryck på beslutsfattarna.

Att insikten om behovet av transparens kring biltillverkning är nymornad märks på så vis att Gröna Bilister endast fått tag i LCA med kvantitativa data på biltillverkningens klimatpåverkan till 5 av de 40 bilmodeller Gröna Bilister nominerat till Miljöbästa Bil 2021.

Flera tillverkare visar dock framfötterna. Mercedes-Benz offentliggör LCA för många av sina modeller. Volkswagen har följt upp en publik LCA av sin elbil VW e-Golf med en LCA av dess ersättare VW ID.3. Tesla publicerar LCA-data om sin Model 3, och deklarerar att de uppmuntrar EU:s arbete med att ta fram en gemensam LCA-metodologi. Volvo Cars gav sitt stöd till detta arbete inom EU redan år 2019. Tillsammans med Polestar publicerar de LCA av sina elbilsmodeller Volvo XC40 Recharge och Polestar 2, och deklarerar att de kommer att offentliggöra LCA om alla kommande modeller.

– Gröna Bilister nominerar Polestar, Volvo och VW till ett LCA-pris, säger Marie Pellas. Vinnaren tillkännages då Miljöbästa Bil 2021 utses i Värmland i början av september. Håll utkik efter mer information då evenemanget närmar sig!

Läs mer

Gröna Bilisters nya rapport På väg mot transparens om biltillverkningens miljöpåverkan?

Gröna Bilisters utmärkelse Miljöbästa Bil 2021

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, projektledare Miljöbästa Bil 2021, per.ostborn@gronamobilister.se