Banta bilen! Övervikten hos Sveriges bilar blir allt värre

Den genomsnittliga vikten hos en ny bil har ökat 200 kg sedan år 2015, enligt ny statistik från Trafikanalys. Ju högre vikt, desto mer tär bilen på jordens fysiska resurser och desto högre blir klimatpåverkan vid tillverkningen. Snart presenterar Energimyndigheten ett förslag till miljödeklaration av bilar. Den bör exponera detta faktum och forma sig till en slags hälsodeklaration.

Inte ens i sumobrottning är tyngd och storlek allt. Dessa egenskaper står sig ofta slätt mot styrka, teknik och smidighet. Bilvärlden bör dra lärdom.

En ny bil ska så klart ha bra krockzoner, modern säkerhetsutrustning, tillräckliga utrymmen. Elbilar ska ha batterier stora nog att ge god räckvidd. Men tillverkarna lägger på alltmer dödkött, och marknadsföringsfolk och bilhandlare kränger och tar betalt för det.

– När man ser stridsvagnsliknande fordon på uppfarten till radhus där pensionärspar bor förstår man att något gått alldeles snett, säger Gröna Mobilisters generalsekreterare Stefan Andersson. För sin inre blick ser man försäljare som leende berättat för dem att detta är det senaste och bästa, och precis vad de behöver.

För ett år sedan begärde Gröna Mobilister ut data från Trafikanalys över svenska bilars tjänstevikt. Vi fann att de nya bilarnas vikt ökade i accelererande takt. Naivt nog trodde vi att vi nått kulmen – det fanns ingen vettig anledning till att bilarna skulle bli ännu tyngre. Vi bedrog oss. Nya data för år 2021 visar att viktuppgången fortsätter i oförminskad takt.

Elbilar och laddhybrider är tyngre än andra bilar på grund av stora batterier. Den ökande medelvikten hos våra bilar kan därför delvis förklaras av den ökande andelen laddbara bilar i försäljningen.

Men även elbilarna och laddhybriderna blir allt tyngre, liksom bensin- och dieselbilarna. En genomsnittlig ny dieselbil vägde exakt 400 kg mer år 2021 än år 2012. Viktuppgången hos elbilar och laddhybrider är nästan lika stor.

Det dödkött som lagts på under nio år väger betydligt mer än självaste Yamamotoyama, den tyngsta japanska sumbrottaren någonsin, som toppade på 277 kg. Han syns på bilden här ovanför.

Den sammanlagda massan hos det svenska bilbeståndet har ökat 1,7 miljoner ton sedan år 2008. Det innebär, viktmässigt, att vi rest ungefär 170 Eiffeltorn sedan dess, som monument över vårt välstånd och tekniska utveckling.

Denna vecka väntas Energimyndigheten överlämna ett förslag till miljödeklaration av bilar till Regeringskansliet, enligt uppdraget i 2021 års regleringsbrev. Märkningen ska enligt instruktionen innefatta energianvändning och koldioxidutsläpp, och ta hänsyn till fordonets hela livscykel.

– Vi hoppas att Energimyndigheten fullföljer sitt uppdrag, så att förslaget till miljödeklaration innefattar energiåtgång och utsläpp vid biltillverkningen, säger Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson. Det skulle belysa problemet med bilarnas ökande vikt, och kan bli startskottet till en bantningskur. Det är inte bara jag som behöver banta, det behöver hela Sveriges bilbestånd.

Mer information

Statistiken är hämtad från Trafikanalys rapport Fordon på väg 2017, kompletterad med motsvarande data för åren 2018-2021.

Högre vikt innebär fler partiklar från däcken. Dessa partikelutsläpp är ofta mycket högre än utsläppen ur avgasröret, enligt ny forskning som refereras av The Guardian.

Gröna Mobilisters förslag till miljödeklaration av bilar

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, projektledare Gröna Mobilister, per.ostborn@gronabilister.se

Vinjettbild: Big is beautiful? Kanske, men de tyngsta sumobrottarna är sällan de bästa. Källa: Wikimedia