Det går att köra förnybart i hela landet

Det är möjligt att tanka eller ladda förnybart i 289 av 290 kommuner. Det visar en unik kartläggning av infrastrukturen för alternativa drivmedel i Sveriges kommuner och län av Miljöfordon Sverige och Gröna Mobilister. Men infrastrukturen måste bli ännu bättre.

Det finns en utbredd föreställning att många bilister är beroende av bensin eller diesel, eftersom det på många håll i Sverige saknas möjlighet att ladda eller tanka förnybart. Gröna Mobilister och Miljöfordon Sverige bestämde sig för att ta reda på hur det ligger till med den saken.

Miljöfordon Sverige har utvecklat appen Tanka Grönt, som samlar information om alla ladd- och tankstationer i Sverige, med fokus på klimat och miljö. Tillsammans med information om laddinfrastruktur från Power Circle ger detta möjlighet att kartlägga infrastrukturen för alla alternativa drivmedel i svenska kommuner och län.

– Det är första gången tillgången till alternativa drivmedel kartläggs på detta heltäckande sätt, säger Pernilla Hansson, projektledare hos Miljöfordon Sverige.

Stefan Andersson, generalsekreterare i Gröna Mobilister, lägger till:

– Våra unika data gör det möjligt att analysera och jämföra tillgången till olika drivmedel i olika regioner och kommuntyper. Ibland kan avsaknad av ett alternativt drivmedel kompenseras av tillgång till ett annat.

I december 2021 gick det att tanka etanol E85 i 97 procent av Sveriges kommuner. Publika laddstationer fanns i minst 90 procent av kommunerna, och möjlighet till snabbladdning gavs i 65 procent av dem. HVO100 och fordonsgas gick att tanka i 68 respektive 42 procent av våra kommuner. Vätgas gick att tanka i fyra kommuner.

Endast i en av Sveriges 290 kommuner finns inte tillgång till något förnybart alternativ alls.

– Ett rimligt mål är att det ska finnas publika påfyllnadsplatser för minst tre olika alternativa drivmedel i varje kommun, säger Pernilla Hansson från Miljöfordon Sverige. Då finns ett förnybart alternativ för varje behov, plånbok och preferens.

I december 2021 gick det att fylla på minst tre alternativa drivmedel i 199 kommuner, motsvarande en grad av måluppfyllnad på 69 procent. Här räknar vi in etanol E85, fordonsgas, HVO100, el och vätgas. I Mariestad, Sigtuna och Umeå fanns alla dessa fem alternativ att tillgå.

Målet behöver inte uppfyllas helt och hållet för att ge de flesta möjlighet att köra förnybart. Många kan ladda sin elbil hemma över natten. De som pendlar till en större grannkommun kan ofta tanka biogas eller HVO100 där, eller ladda under arbetstiden. Men de vita fläckarna på kartan är alltför stora när det gäller stationer för snabbladdning, fordonsgas, HVO100 och vätgas.  

– Vi måste göra oss kvitt fossil bensin och diesel, säger Stefan Andersson från Gröna Mobilister. Det är möjligt redan idag, men om vi på ett strategiskt sätt förbättrar infrastrukturen för alternativen går det mycket lättare.

Denna kartläggning ger underlag till en sådan strategi.

Läs mer

Dataunderlaget samlas i den excelfil som kan laddas ned här nedanför. Där anges antalet tankstationer för varje drivmedel i varje kommun, liksom antalet laddpunkter och snabbladdningsstationer. Antalet lätta fordon i kommunen som kan tanka eller ladda respektive drivmedel redovisas dessutom. Ett stort antal fordon med dålig eller ingen tillgång till avsett drivmedel innebär behov av och kundunderlag till nya tank- och laddstationer. På separata flikar analyseras infrastrukturen länsvis och per kommuntyp.

OBS: Det kan finnas fler publika laddstationer än dem som är registrerade i den officiella databasen Nobil, som är vår källa. Så finns till exempel en laddstation i Bjurholm, trots att våra data säger att där saknas förnybara alternativ.

I bearbetad form redovisas datamaterialet bland de kommunala 2030-indikatorer som Gröna Mobilister förvaltar. Presentationen gör det möjligt att jämföra kommuner med varandra och med riket som helhet. Där finns också en kartfunktion med rankinglistor.

Gröna Mobilisters artikel Milstolpe i elektrifieringen: nu växer antalet laddstationer förbi antalet mackar

Kontaktperson

Gröna Mobilister: Per Östborn, per.ostborn@gronamobilister.se

Gröna Bilisters del i denna studie har utförts med stöd av Trafikverkets bidrag till ideella organisationer, inom ramen för projektet Gröna kommuner på väg 2021. Miljöfordon Sverige och Tanka Grönt-projektets del i denna studie har utförts med stöd från Klimatklivet.